ടാപ്പിങ് പരിശീലനകേന്ദ്രം

റബ്ബര്‍ബോര്‍ഡിന്റെ ചങ്ങനാശ്ശേരിറീജിയണല്‍ഓഫീസിനു കീഴില്‍ പാമ്പാടി ചേന്നമ്പള്ളിക്കു സമീപം  പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന റബ്ബര്‍ടാപ്പിങ് പരിശീലനകേന്ദ്രത്തില്‍അടുത്ത ബാച്ചിനുള്ള പരിശീലനം 2019 ഫെബ്രുവരി 11 മുതല്‍ആരംഭിക്കുന്നു. മുപ്പതുദിവസം നീണ്ടു നില്‍ക്കുന്ന ഈ ടാപ്പിങ് കറസംസ്‌കരണപരിശീലന പരിപാടിയില്‍സ്വന്തമായി ടാപ്പുചെയ്യാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന റബ്ബര്‍കര്‍ഷകര്‍ക്കും പങ്കെടുക്കാം. പരിശീലനം തൃപ്തികരമായി പൂര്‍ത്തിയാക്കുന്നവര്‍ക്ക്‌ റബ്ബര്‍ബോര്‍ഡ്‌സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റും ദിനംപ്രതി നൂറുരൂപയും  നല്‍കും.

പരിശീലനപരിപാടിയില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ താല്‍പര്യമുള്ളവര്‍ ഫെബ്രുവരി 11 - ന് രാവിലെ ഒമ്പതുമണിക്ക് ആധാര്‍കാര്‍ഡിന്റേയും ബാങ്ക്പാസ്സ് ബുക്കിന്റേയുംകോപ്പികളുമായി പരിശീലനകേന്ദ്രത്തില്‍എത്തിച്ചേരണമെന്ന്അറിയിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍വിവരങ്ങള്‍ക്ക് 0481  2421532 എന്ന നമ്പരില്‍ ബന്ധപ്പെടുക.
 

 

Fashion

Mar 162019
"Indian clients want good designs at a good price, especially in the luxury market.

Entertainment

Mar 132019
Bobby McFerrin, an American Vocalist and composer famous for his extraordinary ability to imitate not only the sound of single instruments but also entire ensembles using only his voice.