ഡാക്ക് സേവാ പുരസ്‌ക്കാര വിതരണം

ഡാക്ക് സേവാ പുരസ്‌ക്കാര വിതരണം

ദേശീയ തപാല്‍ വാരത്തോടനുബന്ധിച്ച് കേരള പോസ്റ്റല്‍ സര്‍ക്കിളിലെ ഇക്കൊല്ലത്തെ ഡാക്ക് സേവാ പുരസ്‌ക്കാരങ്ങള്‍ ഈ മാസം 15 ന് വിതരണം ചെയ്യും.

Pages

Subscribe to RSS - ഡാക്ക് സേവാ പുരസ്‌ക്കാര വിതരണം