ശ്രീചിത്ര ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ടൈമെഡ് അപേക്ഷകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു ; മെഡിക്കല്‍ ടെക്‌നോളജി സ്റ്റാര്‍ട്ട്അപ്പുകള്‍ തുടങ്ങാന്‍ അവസരം;

വൈദ്യശാസ്ത്ര സാങ്കേതികവിദ്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ മേഖലകളില്‍ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും സംരംഭകത്വവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി ശ്രീചിത്ര തിരുനാള്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോര്‍ മെഡിക്കല്‍ സയന്‍സസ് ആന്റ് ടെക്‌നോളജിക്ക് (എസ്‌സിടിഐഎംഎസ്ടി) കീഴില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ടെക്‌നോളജി ബിസിനസ്സ് ഇന്‍ക്യുബേറ്ററായ എസ്‌സിടിഐഎംഎസ്ടി-ടൈമെഡ് (SCTIMST-TIMed) സ്റ്റാര്‍ട്ട്അപ്പ് സംരംഭങ്ങള്‍ തുടങ്ങാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരില്‍ നിന്ന് അപേക്ഷകള്‍ ക്ഷണിച്ചു. വര്‍ഷം മുഴുവന്‍ അപേക്ഷകള്‍ സമര്‍പ്പിക്കാം. വിദഗ്ദ്ധ സമിതിയുടെ വിലയിരുത്തലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും തിരഞ്ഞെടുപ്പ്.

രാജ്യത്താകമാനമുള്ള മികച്ച ആശയങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി പ്രമുഖ സോഷ്യല്‍ എന്റര്‍പ്രൈസ് ഇന്‍ക്യുബേറ്റര്‍ ആയ വില്‍ഗ്രോ (Villgro)സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഐപിച്ച് (iPITCH)2018-ല്‍ ടൈമെഡും പങ്കാളിയാണ്.

കേന്ദ്ര ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വകുപ്പിന്റെ നിധി സീഡ് സപ്പോര്‍ട്ട് പദ്ധതി (NIDHI-SSS)ഉള്‍പ്പെടെ നിരവധി പുതിയ സംരംങ്ങള്‍ക്ക് തുടക്കമിടാന്‍ ഈ വര്‍ഷം ടൈമെഡിന് കഴിഞ്ഞു. ഇന്‍ക്യുബേറ്ററുകളില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സ്റ്റാര്‍ട്ട്അപ്പ് സംരംഭങ്ങള്‍ക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭ്യമാക്കുകയാണ് നിധി സീഡ് സപ്പോര്‍ട്ട് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം. ഇതുവഴി ആശങ്ങള്‍ അടുത്ത തലത്തിലേക്ക് ഉയര്‍ത്തി വിപണിയില്‍ വിജയം നേടാന്‍ സ്റ്റാര്‍ട്ട്അപ്പുകള്‍ക്ക് കഴിയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്. സ്റ്റാര്‍ട്ട്അപ്പുകളെ കൂടുതലായി ഇന്‍ക്യുബേറ്ററുകളിലേക്ക് ആകര്‍ഷിക്കാനും നിധി സീഡ് സപ്പോര്‍ട്ട് പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

ഉത്പന്ന വികസനം, ടെസ്റ്റിംഗ് & ട്രയല്‍സ്, ടെസ്റ്റ് മാര്‍ക്കറ്റിംഗ്, മെന്ററിംഗ്, ബൗദ്ധിക സ്വത്തവകാശ സംരക്ഷണം തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്ക് ധനസഹായം ഉപയോഗിക്കാന്‍ കഴിയും. സാധാരണഗതിയില്‍ 25 ലക്ഷം രൂപയാണ് നിധി സീഡ് സപ്പോര്‍ട്ട് പദ്ധതി വഴി അനുവദിക്കുന്നത്. ആവശ്യമെന്ന് കണ്ടാല്‍ കൂടുതല്‍ തുക നല്‍കും.

ടൈമെഡില്‍ മൂന്ന് മാസം പൂര്‍ത്തിയാക്കുന്ന സ്റ്റാര്‍ട്ട്അപ്പുകള്‍ക്ക് നിധി സീഡ് സപ്പോര്‍ട്ട് പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള ധനസഹായത്തിന് അപേക്ഷ നല്‍കാം. ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ട സഹായം നല്‍കുന്നതിനും മറ്റുമായി ടൈമെഡില്‍ വിദഗ്ദ്ധര്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന ഒരു സമിതി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുണ്ട്.

2015 മെയില്‍ പ്രവര്‍ത്തനം ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം എട്ട് സ്റ്റാര്‍ട്ട്അപ്പുകള്‍ക്ക് സ്ഥലം, അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്‍, ഉപകരണങ്ങള്‍, മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശം, നെറ്റ്‌വര്‍ക്കിംഗ് മുതലായവ നല്‍കാന്‍ ടൈമെഡിന് കഴിഞ്ഞു. 

മെഡിക്കല്‍ ടെക്‌നോളജി മേഖലയില്‍ താത്പര്യമുള്ള സ്റ്റാര്‍ട്ട്അപ്പുകള്‍ക്കും നൂതന ആശയങ്ങള്‍ ഉള്ളവര്‍ക്കും ടൈമെഡ് വെബ്‌സൈറ്റ്, www.timed.org.in, സന്ദര്‍ശിച്ച് ഓണ്‍ലൈനായി അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കാവുന്നതാണ്.
 

Fashion

Mar 162019
"Indian clients want good designs at a good price, especially in the luxury market.

Entertainment

Mar 132019
Bobby McFerrin, an American Vocalist and composer famous for his extraordinary ability to imitate not only the sound of single instruments but also entire ensembles using only his voice.