റബ്ബറുത്പന്നങ്ങളുടെ വിശകലനം, റിവേഴ്‌സ്എഞ്ചിനീയറിങ് എന്നിവയില്‍ പ്രത്യേക പരിശീലനം

Rubber board

റബ്ബറുത്പന്നങ്ങളുടെവിശകലനം, റിവേഴ്‌സ്എഞ്ചിനീയറിങ്എന്നിവയില്‍ റബ്ബര്‍ബോര്‍ഡ് പ്രത്യേക പരിശീലനം നല്‍കുന്നു. ഉയര്‍ന്ന നിലവാരമുള്ള ഉപകരണങ്ങളുടെയുംരാസവസ്തുക്കളുടെയുംസഹായത്തോടെറബ്ബറുത്പന്നങ്ങള്‍ സംഗ്രഥിച്ച്‌വിശകലനം ചെയ്യല്‍, പോളിമറുകളെ തിരിച്ചറിയല്‍ തുടങ്ങിയവിഷയങ്ങള്‍ഉള്‍പ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള പരിശീലനം ഒക്‌ടോബര്‍ 22 മുതല്‍ 25 വരെകോട്ടയത്തുള്ളറബ്ബര്‍ ട്രെയിനിങ് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടില്‍ വച്ച് നടക്കും.

റബ്ബര്‍വ്യവസായം, ആര്‍&ഡിസ്ഥാപനങ്ങള്‍, ഡിഫന്‍സ് ലബോറട്ടറികള്‍ തുടങ്ങിയമേഖലകളില്‍നിന്നുള്ളവര്‍ക്ക് പരിശീലനത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാം. പരിശീലനഫീസ് 8,000 രൂപ (18 ശതമാനം ജി.എസ.്ടി. പുറമെ). പട്ടികജാതി-പട്ടികവര്‍ഗ്ഗത്തില്‍പെട്ടവര്‍ക്ക,് ജാതിസര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്ഹാജരാക്കുന്ന പക്ഷം, ഫീസിനത്തില്‍ 50 ശതമാനം ഇളവു ലഭിക്കുന്നതാണ്. താമസസൗകര്യംആവശ്യമുള്ളവര്‍ ദിനംപ്രതി 300 രൂപ അധികം നല്‍കണം. 
പരിശീലനഫീസ് ഡയറക്ടര്‍ (ട്രെയിനിങ്), റബ്ബര്‍ ട്രെയിനിങ് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, കോട്ടയം - 686 009 എന്ന പേരില്‍അക്കൗണ്ട് ട്രാന്‍സ്ഫര്‍ ആയി സെന്‍ട്രല്‍ ബാങ്ക്ഓഫ്ഇന്ത്യയുടെഅക്കൗണ്ട് നമ്പര്‍ 1450300184 ലേക്ക് (ഐ.എഫ്.എസ്. കോഡ്-CBIN 0284150) അടയ്ക്കാവുന്നതാണ്. പണമടച്ചതിന്റെവിശദാംശങ്ങളും അപേക്ഷകന്റെഫോണ്‍ നമ്പരും ഇമെയിലായിtraining@ rubberboard.org.in-ലേക്ക്അയയ്‌ക്കേണ്ടതാണ്. കൂടുതല്‍വിവരങ്ങള്‍ക്ക്‌ഫോണ്‍ 04812353127, 2353325.

 

Fashion

Mar 162019
"Indian clients want good designs at a good price, especially in the luxury market.

Entertainment

Nov 122019
The online delegate registration for the 24th International Film Festival of Kerala (IFFK) will commence on Tuesday. The festival is scheduled to be held from December 6 to 13.