കൗശല്‍വികാസ്‌യോജന പ്രകാരം റബ്ബര്‍  ടാപ്പിങ് തൊഴിലാളിമാർക്ക്പരിശീലനം  

       
പ്രധാനമന്ത്രി കൗശല്‍വികാസ്‌യോജന പ്രകാരം റബ്ബര്‍ ടാപ്പിങ് തൊഴിലാളിമാരുടെ നൈപുണ്യ വികസനത്തിനായി റബ്ബര്‍പാല്‍സംസ്‌കരണം,  റബ്ബര്‍ ടാപ്പിങ് എന്നിവയില്‍ റബ്ബര്‍ബോര്‍ഡ് പരിശീലനപരിപാടികള്‍ സംഘടിപ്പിച്ചുവരികയാണ്. ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ളകൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ അറിയാന്‍  റബ്ബര്‍ബോര്‍ഡ്‌കോള്‍സെന്ററുമായി ബന്ധപ്പെടാം.  ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് 2019 ജനുവരി 2 ബുധനാഴ്ചരാവിലെ 10 മുതല്‍ഉച്ചയ്ക്ക്ഒരുമണിവരെ അസിസ്റ്റന്റ് ഡെവലപ്‌മെന്റ് ഓഫീസര്‍ എ ജെ ജോസ്മറുപടി നല്‍കും. കോള്‍സെന്റര്‍ നമ്പര്‍ 0481 2576622 ആണ്.

റബ്ബര്‍ബോര്‍ഡിന്റെവിവിധപദ്ധതികള്‍, സേവനങ്ങള്‍ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ളവിവരങ്ങള്‍ബോര്‍ഡിന്റെകോട്ടയത്തുളളകേന്ദ്ര ഓഫീസില്‍  പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന കോള്‍സെന്ററില്‍ നിന്നുലഭിക്കും. സെന്ററിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനസമയംഎല്ലാ പ്രവൃത്തിദിവസങ്ങളിലുംരാവിലെ 9.30 മുതല്‍വൈകുന്നേരം 5.30 വരെയാണ്.    
 

Fashion

Mar 162019
"Indian clients want good designs at a good price, especially in the luxury market.

Entertainment

Jun 252019
Veyil Marangal (Trees Under the Sun), directed by Bijukumar Damodaran, won the award for ‘Outstanding Artistic Achievement’ at the 22nd Shanghai International Film Festival, becoming the first Indi