പോസ്റ്റ് ബേസിക് ഡിപ്ലോമ ഇൻ സ്‌പെഷ്യാലിറ്റി നഴ്‌സിംഗ്

പോസ്റ്റ് ബേസിക് ഡിപ്ലോമ ഇൻ സ്‌പെഷ്യാലിറ്റി നഴ്‌സിംഗ് കോഴ്‌സിലേക്ക് അപേക്ഷിച്ചവരുടെ പ്രാഥമിക പരിശോധനയ്ക്കുശേഷമുള്ള സ്വീകാര്യമായ വ്യക്തിഗത അക്കാദമിക വിവരങ്ങൾ www.lbscentre.kerala.gov.in ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.  അപേക്ഷാർത്ഥികൾ വെബ്‌സൈറ്റിൽ ലോഗിൻ ചെയ്ത് ഇവ പരിശോധിച്ച് 26ന് വൈകിട്ട് അഞ്ചിനകം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള രേഖകൾ സമർപ്പിക്കണം.  പുതിയ ക്ലെയിമുകൾ നൽകാൻ കഴിയില്ല.  ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള രേഖകൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യാത്തവരുടെ ക്ലെയിം/അപേക്ഷ നിരസിക്കും.  അപേക്ഷകരുടെ സ്‌കിൽ ടെസ്റ്റ് ഡിസംബർ 1,2 തീയതികളിൽ കോട്ടയം ഗവൺമെന്റ് നഴ്‌സിംഗ് കോളേജിൽ നടക്കും.  കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്: 0471-2560363, 364.

Recipe of the day

Nov 162021
INGREDIENTS