മുഖത്ത് കുങ്കുമാദി തൈലം പുരട്ടിയാല്‍ : ഏറെ സൗന്ദര്യ ഗുണങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നു.

സൗന്ദര്യത്തിന് ഏറെ ഗുണങ്ങള്‍ നല്‍കുന്ന ഒന്നാണ് കുങ്കുമാദി തൈലം. നല്ല ശുദ്ധമായ കുങ്കുമാദി തൈലം ദിവസവും മുഖത്തു പുരട്ടുന്നത് ഏറെ സൗന്ദര്യത്തിനും ആരോഗ്യത്തിനും മുടിയഴകിനുമെല്ലാം ഒരു പോലെ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ആയുര്‍ വേദം. നിറം വര്‍ദ്ധിപ്പിയ്ക്കുന്നതിനും മുഖത്തെ ചുളിവുകള്‍ തീര്‍ക്കുന്നതിനുമെല്ലാം സഹായിക്കുന്ന പല വഴികളും ഇതിലുണ്ട്.

ആയുര്‍വേദത്തില്‍ പല തരം എണ്ണകളും സൗന്ദര്യ സംരക്ഷണത്തിനും മുടി സംരക്ഷണത്തിനുമായി ഉപയോഗിയ്ക്കാറുണ്ട്. ഇതില്‍ തികച്ചും സ്വാഭാവികമായ, പ്രകൃതിദത്തമായ ചേരുവകളാണ് ഉപയോഗിയ്ക്കുകയും ചെയ്യുക.

സൗന്ദര്യത്തിന് ഏറെ ഗുണങ്ങള്‍ നല്‍കുന്ന ഒന്നാണ് കുങ്കുമാദി തൈലം. നല്ല ശുദ്ധമായ കുങ്കുമാദി തൈലം ദിവസവും മുഖത്തു പുരട്ടുന്നത് ഏറെ സൗന്ദര്യ ഗുണങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നു. പല ചര്‍മ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്കുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു മരുന്നു കൂടിയാണിത്. ഇതിന്റെ സൗന്ദര്യപരമായ മേന്മകളെക്കുറിച്ചറിയൂ.

കുങ്കുമപ്പൂ

കുങ്കുമപ്പൂവാണ് ഇതിലെ മുഖ്യമായ ചേരുവ. കുങ്കുമപ്പൂ പൊതുവേ സൗന്ദര്യ സംരക്ഷണത്തിന് ഉപയോഗിച്ചു വരുന്ന ഒന്നാണ്. ഗര്‍ഭിണികള്‍ കുങ്കുമപ്പൂ കലര്‍ത്തിയ പാലു കുടിയ്ക്കുന്നത് കുഞ്ഞിന്റെ നിറം കൂടി ഉദ്ദേശിച്ചാണ്. 26 ളം ആയുര്‍ വേദ ചേരുവകള്‍ ഇതില്‍ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കുങ്കുമപ്പൂ മാത്രമല്ല, ചന്ദനം, രക്തചന്ദനം, മഞ്ഞള്‍ തുടങ്ങിയ ഒരു പിടി ചേരുവകള്‍.

മഞ്ഞള്‍, ചന്ദനം, കുങ്കുമപ്പൂ

സൗന്ദര്യം ഒരു പരിധി വരെ സ്വാഭാവികമായി ലഭിയ്ക്കുന്നതാണ്. എന്നാല്‍ മറ്റൊരു പരിധി വരെ സംരക്ഷണം കൊണ്ടു നേടാവുന്നതും നില നിര്‍ത്താവുന്നതുമാണ്.

സൗന്ദര്യം എന്നു നാം പറയുമ്ബോള്‍ മുഖ സൗന്ദര്യമാണ് പ്രധാനമായും നാം കണക്കിലെടുക്കാറ്. മുഖത്തെ ബാധിയ്ക്കുന്ന സൗന്ദര്യ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ധാരാളമുണ്ട്. ചിലപ്പോള്‍ ഇത് നിറമാകും, അല്ലെങ്കില്‍ മുഖക്കുരു പോലുള്ള പ്രശ്‌നങ്ങളാകും. മുഖത്തെ അയഞ്ഞ ചര്‍മം, ചുളിവുകള്‍, മുഖത്തെ പാടുകള്‍ തുടങ്ങിയ പല വിധ പ്രശ്‌നങ്ങളും ഇതില്‍ പെടുന്നു.ഇത്തരം പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഇല്ലെങ്കില്‍ തന്നെയാണ് സൗന്ദര്യമുള്ള ചര്‍മം എന്നു പറയാന്‍ സാധിയ്ക്കുക.

പൊതുവേ വിശ്വാസ്യകരമെന്ന ഗണത്തില്‍ പെടുന്ന ഒന്നാണ് ആയുര്‍വേദം. ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്കു മാത്രമല്ല, സൗന്ദര്യ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്കും പരിഹാരമാണ് ആയുര്‍വേദം. തികച്ചും ഫലപ്രദമായ, അതേ സമയം യാതൊരു ദോഷങ്ങളും ഇല്ലാത്തവയാണ് ആയുര്‍വേദമെന്നു പറയാം. അല്‍പനാള്‍ അടുപ്പിച്ചു ചെയ്താല്‍ ഗുണം ലഭിയ്ക്കും.

ആയുര്‍വേദത്തില്‍ പറയുന്ന ഒന്നാണ് കുങ്കുമാദി തൈലം. സൗന്ദര്യ സംരക്ഷണത്തിന് ഏറെ ഗുണകരമായ ഒന്നാണിത്. ഒരു പിടി സൗന്ദര്യ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്കുളള നല്ലൊരു പരിഹാരമാണിത്.

കുങ്കുമാദി തൈലം ശുദ്ധമായതു നോക്കി വാങ്ങുക. ചുവന്ന നിറത്തില്‍ കൊഴുപ്പോടെയുള്ള ഈ തൈലം രണ്ടോ മൂന്നോ തുള്ളി പുരട്ടിയാല്‍ മതിയാകും .

കുങ്കുമാദി തൈലം പുരട്ടുന്നതു കൊണ്ടുള്ള സൗന്ദര്യ ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയൂ,

ചര്‍മത്തിന് നിറം

ചര്‍മത്തിന് നിറം ലഭിയ്ക്കാനുള്ള നല്ലൊരു വഴിയാണ് കുങ്കുമാദി തൈലം പുരട്ടുന്നത്. ഇതിലെ മഞ്ഞള്‍, ചന്ദനം, കുങ്കുമപ്പൂ തുടങ്ങിയവ നിറം ലഭിയ്ക്കാനുളള എളുപ്പ വഴിയാണ്. ഇവ ചേരുമ്ബോള്‍ ചര്‍മത്തിന് സൗന്ദര്യ ഗുണങ്ങള്‍ വര്‍ദ്ധിയ്ക്കും.

സണ്‍ടാന്‍

സണ്‍ടാന്‍, സ്വിമ്മിംഗ് പൂളില്‍ നീന്തുമ്ബോള്‍ ഉള്ള ടാന്‍ എന്നിവ മാറാനുള്ള എളുപ്പ വഴി കൂടിയാണ് കുങ്കുമാദി തൈലം ഇത് അടുപ്പിച്ചു പുരട്ടുന്നത് ഇത്തരം പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്കുള്ള നല്ലൊരു പ്രതിവിധിയാണ്. സ്വാഭാവിക ബ്ലീച്ച്‌ ഗുണം നല്‍കുന്ന തികച്ചും പ്രകൃതിദത്ത ചേരുവകള്‍ അടങ്ങിയ ഒന്നാണിത്.

കണ്ണിനടിയിലെ കറുപ്പകററാനുള്ള നല്ലൊരു മരുന്നു കൂടിയാണ്

കണ്ണിനടിയിലെ കറുപ്പകററാനുള്ള നല്ലൊരു മരുന്നു കൂടിയാണ് കുങ്കുമാദി തൈലം. ഇത് കണ്‍തടത്തിലെ രക്തപ്രവാഹം വര്‍ദ്ധിപ്പിയ്ക്കും. ഇതാണ് കറുപ്പു നിറം അകറ്റാന്‍ സഹായിക്കുന്നത്. കണ്ണിനടിയില്‍ പുരട്ടാന്‍ തികച്ചും സുരക്ഷിതമായ ഒന്നു കൂടിയാണിത്.

ചര്‍മത്തിന് പ്രായക്കുറവു തോന്നിയ്ക്കാനുള്ള നല്ലൊരു വഴിയാണ്

ചര്‍മത്തിന് പ്രായക്കുറവു തോന്നിയ്ക്കാനുള്ള നല്ലൊരു വഴിയാണ് കുങ്കുമാദി തൈലം മുഖത്തു പുരട്ടുന്നത്. ഇത് ഇതിലെ ഫൈറ്റോ കോംപൗണ്ടുകളാണ് ഇതിനായി സഹായിക്കുന്നത്. ഇത് ചര്‍മത്തിന് ചെറുപ്പം തോന്നിപ്പിയ്ക്കാന്‍ ഏറെ നല്ലതാണ്. ചര്‍മത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തിനും ഇത് ഏറെ ആരോഗ്യകരമാണ്. നല്ലൊരു ആന്റിഏജിംഗ് ലോഷന്‍ എന്ന ഗണത്തില്‍ ഇതിനെ പെടുത്താം.

ബ്ലാക് ഹൈഡ്‌സ്, മുഖക്കുരു

മുഖത്തെ ബ്ലാക് ഹൈഡ്‌സ്, മുഖക്കുരു തുടങ്ങിയവയ്ക്കുള്ള നല്ലൊരു പരിഹാരം കൂടിയാണ് കുങ്കുമാദി തൈലം. ഇവയ്ക്ക് ഹീലിംഗ്, അതായത് മുറിവുണക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. ഇതാണ് ഇത്തരം ഗുണങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നത്. ഇതിലെ പ്രധാന ചേരുവയായ കുങ്കമമാണ് ഇതിനു സഹായിക്കുന്നത്. കുങ്കുമത്തിനൊപ്പം മഞ്ഞളും ഗുണകരം തന്നെയാണ്.

മഞ്ഞളിന്

കുങ്കുമാദി തൈലത്തിലെ മഞ്ഞളിന് ആന്റി ഇന്‍ഫ്‌ളമേറ്ററി ഗുണങങളുണ്ട്. കൂടാതെ ബാക്ടീരിയകള്‍ക്കെതിരായി പ്രവര്‍ത്തിയ്ക്കുന്ന ഒരു ചേരുവ കൂടിയാണിത്. ഈ രണ്ടു ഗുണങ്ങളും ചര്‍മത്തിലെ മുറിവുകളും പൊള്ളലുകളുമെല്ലാം ഉണക്കാന്‍ ഏറെ നല്ലതാണ്. നല്ലൊരു ഹെര്‍ബല്‍ ആന്റിസെപ്റ്റിക് ആയി ഇതുപയോഗിയ്ക്കാം. ഇതു കൊണ്ടുള്ള മസാജ് രക്തപ്രവാഹം വര്‍ദ്ധിപ്പിയ്ക്കുന്നതും ചര്‍മത്തിലെ മുറിവുകളും മുറിവുകളുടെ പാടുകളുമെല്ലാം ഉണങ്ങാന്‍ സഹായിക്കുന്നു.

ചര്‍മത്തിന് തിളക്കം

രക്തപ്രവാഹം വര്‍ദ്ധിപ്പിയ്ക്കുന്നതു കൊണ്ടു തന്നെ ചര്‍മത്തിന് തിളക്കം ലഭിയ്ക്കാനും ഇത് ഏറെ നല്ലതാണ്. ചര്‍മത്തിന് ഈര്‍പ്പം നല്‍കുന്നതിലൂടെയും ഇതുവഴി വരണ്ട ചര്‍മം ഒഴിവാക്കുന്നതിലൂടെയും ചര്‍മത്തിന്റെ തിളക്കം വര്‍ദ്ധിയ്ക്കും.

നല്ലൊരു ഫേസ് മസാജിംഗ് ഓയിലാണ്

നല്ലൊരു ഫേസ് മസാജിംഗ് ഓയിലാണ് കുങ്കുമാദി തൈലം. മുഖത്തിനു നിറവും മാര്‍ദ്ദവവും നല്‍കാനും ചുളിവുകള്‍ ഒഴിവാക്കാനും ചര്‍മം അയഞ്ഞു തൂങ്ങുന്നതു തടയാനുമുള്ള നല്ലൊരു എണ്ണയാണിത്. ഇത് രണ്ടോ മൂന്നോ തുളളി കയ്യിലെടുത്ത് മുഖത്തു പുരട്ടി പതുക്കെ 10-20 മിനിറ്റു നേരം മസാജ് ചെയ്യാം. രാത്രിയിലാണ് ഇതു മുഖത്തു പുരട്ടേണ്ടത്. രാത്രി മുഴുവന്‍ മുഖത്ത് ഇത് പുരട്ടി രാവിലെ കഴുകുന്നതാണ് നല്ലത്. മുഖത്ത് ഇതു പുരട്ടുന്നതിനു മുന്‍പ് ഇളംചൂടുവെള്ളത്തില്‍ മുഖം കഴുകി തുടച്ച ശേഷം പ

കുങ്കുമാദി തൈലം അടുപ്പിച്ച്‌

കുങ്കുമാദി തൈലം അടുപ്പിച്ച്‌ അല്‍പനാള്‍ പുരട്ടിയാലേ ഗുണം ലഭിയ്ക്കൂ. ഇത് അടുപ്പിച്ച്‌ അല്‍പനാള്‍ ചെയ്താല്‍ തീര്‍ച്ചയായും ഗുണം പ്രതീക്ഷിയ്ക്കാം. വ്യാജ ഉല്‍പന്നങ്ങളല്ലാതെ ശുദ്ധമായതു നോക്കി വാങ്ങുക. അല്‍പം വില കൂടുതലാണെങ്കിലും കൊഴുപ്പുള്ള ഓയിലായതു കൊണ്ടു തന്നെ അല്‍പം മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാല്‍ മാതിയാകും. സാധാരണ ഗതിയില്‍ ചെറിയൊരു കുപ്പി തന്നെ രണ്ടോ മൂന്നോ മാസത്തേയ്ക്കു ധാരളമാണ്. മറ്റ് കൃത്രിമ സൗന്ദര്യ വര്‍ദ്ധക വസ്തുക്കളേക്കാള്‍ ഗുണം നല്‍കും, ദോഷം വരികയുമില്ല.