മതം മാനദണ്ഡമായാൽ

വ്യക്തി മുതൽ ലോകം വരെയുള്ള സുദീർഘവും സുശക്തവുമായ കണ്ണികളെ ദ്രവീകരിക്കാൻ ഇന്നു മതങ്ങൾക്കു സാധിക്കും. അതുതന്നെയാണല്ലോ നാമിന്നു ചുറ്റുപാടുകളിലും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും.സനാതനമായ മൂല്യങ്ങളെയാണ് നാം ജീവിതത്തിൽ സാംശീകരിക്കേണ്ടത്. സനാതനം എന്നുകേൾക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന തെറ്റിദ്ധാരണയും വേണ്ട.

മതങ്ങൾ മൂല്യങ്ങളുടെ കലവറകളാണെന്നാണ് പലരുടെയും ധാരണ. പക്ഷെ അത് അങ്ങനെയല്ല എന്നുനാം തിരിച്ചറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അവയൊന്നും മതങ്ങളുടെ സംഭാവനയല്ല മറിച്ചു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന മൂല്യങ്ങളെ കാലവും ദേശവും ഭാഷയും അനുസരിച്ചു വൈവിധ്യങ്ങളിൽ അവതരിക്കപ്പെട്ടു എന്നതാണ് സത്യം. എനിക്കും താങ്കൾക്കും മതങ്ങൾക്കും മുൻപേ ഇവിടെ മൂല്യാധിഷ്ഠിതമായ ജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. അതിനെ കൂട്ടുവാനോ കുറക്കുവാനോ നമുക്കു കഴിയുകയില്ല. ആ ശാശ്വതമായ ഏകജ്ഞാനത്തെ അഥവാ ഈശ്വരീയതയെ കാലദേശ പരിമിതികളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പുനരാഖ്യായനം ചെയ്യുക മാത്രമാണ് മതങ്ങൾ ചെയ്തത്. അതുപോലും ഒരുപരിധിവരെ സ്വീകാര്യമാണ്.

പക്ഷെ ഇന്നു മതങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നത് വെളിച്ചപ്പാടുകളെപോലെയാണ്. ഉറഞ്ഞുതുള്ളുന്നതും ആക്രോശിക്കുന്നതും ഭീതിതവുമാണ് ഇന്നു മതഭാവങ്ങൾ. ആധുനീക തലമുറയിൽ മതങ്ങളുടെ നമ്പറുകൾ ഒന്നും വിലപ്പോകില്ലന്നു വർത്തമാനകാല സംഭവങ്ങൾ വെളിവാക്കുന്നു. മിശ്രവിവാഹങ്ങൾ പൂർവാധികം പ്രോത്സാഹിക്കപ്പെടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യന്റെ ഏകതയെ വിളിച്ചു പറയാൻ അതിലും മെച്ചമായ ഒരു ഉപാധിയില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് പൗരോഹിത്യങ്ങൾ അതിനുനേരെ ആഞ്ഞടിക്കുന്നത്.

മതങ്ങളുടെയും സമുദായങ്ങളുടെയും കീഴിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ആതുരാലയങ്ങൾ അനാഥ മന്ദിരങ്ങൾ ഇവയൊക്കെയും സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡും ചർച്ച് ആക്റ്റും കാലവിളബമില്ലാതെ സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കണം. മതത്തിന്റെ അപ്രമാദിത്യങ്ങളെ സമൂഹത്തിൽ നിന്നും തുടച്ചുമാറ്റേണ്ടത് ചിന്താശേഷിയുള്ള വ്യക്തികളും ആർജ്ജവമുള്ള സർക്കാറുകൾക്കും മാത്രം കഴിയുന്ന കാര്യമാണ്. വോട്ടു രാഷ്ട്രീയത്തെ ലക്‌ഷ്യം വെച്ച് രാജ്യത്തു വിഭാഗീയതകൾ സൃഷ്ടിക്കാതെ മേൽപ്പറഞ്ഞ പരിഷ്‌ക്കാരങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിയാൽ ജനങ്ങൾ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ സ്വീകരിക്കും എന്നുറപ്പുണ്ട്.

ജോസഫ് ജോൺ

Fashion

Jan 222020
Aishwarya Saju bagged the Miss South India title Vidya Vijayakumar from Kerala won the Miss South India First Runner-up and Shivani Rai from Karnataka became the Miss South India Second Runner-up.