മമ്മൂട്ടി മുഖ്യമന്ത്രി ആവും

 മെഗാ സ്റ്റാർ മമ്മൂട്ടി രാഷ്ട്രീയ കുപ്പായം അണിയാൻ പോകുന്നു . വെറുമൊരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനല്ല മുഖ്യമന്ത്രി യായി തന്നെ അഭിനയിക്കും എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ വരുന്നത് . സന്തോഷ് വിശ്വനാഥു സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പുതിയ ചിത്രത്തിലാണ് 27 വർഷത്തിന് ശേഷം മമ്മൂട്ടി രാഷ്ട്രീയക്കാരന്റ കുപ്പായം അണിയുന്നത് . ചിറകൊടിഞ്ഞ കിനാക്കൾ എന്ന ചിത്രത്തിന്റ സംവിധായകനാണ് സന്തോഷ് വിശ്വനാഥ് , ഈ മമ്മൂട്ടി ചിത്രത്തിന്റ തിരക്കഥ ഒരുക്കുന്നത് ബോബി സഞ്ജയ് ആണ് , ഇപ്പോൾ ചിത്രീകരണം നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മമ്മൂട്ടി ചിത്രങ്ങൾ കഴഞ്ഞതിനു ശേഷം ആയിരിക്കും, ഈ ചിത്രം തുടങ്ങുക , ഈ വര്ഷത്തിന്റ അവസാനത്തോട് കൂടി സിനിമ യുടെ ചിത്രീകരണം ആരംഭിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് സംവിധായകൻ .

Story by Manu.K

Fashion

Mar 162019
"Indian clients want good designs at a good price, especially in the luxury market.

Entertainment

Mar 132019
Bobby McFerrin, an American Vocalist and composer famous for his extraordinary ability to imitate not only the sound of single instruments but also entire ensembles using only his voice.