മമ്മൂട്ടി മുഖ്യമന്ത്രി ആവും

 മെഗാ സ്റ്റാർ മമ്മൂട്ടി രാഷ്ട്രീയ കുപ്പായം അണിയാൻ പോകുന്നു . വെറുമൊരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനല്ല മുഖ്യമന്ത്രി യായി തന്നെ അഭിനയിക്കും എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ വരുന്നത് . സന്തോഷ് വിശ്വനാഥു സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പുതിയ ചിത്രത്തിലാണ് 27 വർഷത്തിന് ശേഷം മമ്മൂട്ടി രാഷ്ട്രീയക്കാരന്റ കുപ്പായം അണിയുന്നത് . ചിറകൊടിഞ്ഞ കിനാക്കൾ എന്ന ചിത്രത്തിന്റ സംവിധായകനാണ് സന്തോഷ് വിശ്വനാഥ് , ഈ മമ്മൂട്ടി ചിത്രത്തിന്റ തിരക്കഥ ഒരുക്കുന്നത് ബോബി സഞ്ജയ് ആണ് , ഇപ്പോൾ ചിത്രീകരണം നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മമ്മൂട്ടി ചിത്രങ്ങൾ കഴഞ്ഞതിനു ശേഷം ആയിരിക്കും, ഈ ചിത്രം തുടങ്ങുക , ഈ വര്ഷത്തിന്റ അവസാനത്തോട് കൂടി സിനിമ യുടെ ചിത്രീകരണം ആരംഭിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് സംവിധായകൻ .

Story by Manu.K

Post a new comment

Log in or register to post comments

Fashion

Dec 222017
Shaji Pappan,a favourite cult icon,is back in the movie Aadu 2 ,which will hit the theaters ,the prequel entertained us with variety of characters and style was a major factor about them .This time

Entertainment

Apr 192018
Writer Jerry Siegel and artist Joe Shuster- gave birth to 'Superman'- a character which has likes by children, youth and old alike, still alive in every moviegoer.April 18th, 1938, the day 'Superma