ലോകായുക്ത  സിറ്റിംഗ്

 

കേരള ലോകായുക്ത ഈ മാസം കണ്ണൂര്‍, തലശ്ശേരി, കോഴിക്കോട് എന്നിവിടങ്ങളില്‍ ക്യാമ്പ് സിറ്റിംഗ് നടത്തും. ഈ മാസം 10 ന് കണ്ണൂര്‍ കോണ്‍ഫറന്‍സ് ഹാള്‍, ടൗണ്‍ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്, ഉപലോകായുക്ത ജസ്റ്റിസ് എ.കെ.ബഷീര്‍ (സിംഗിള്‍ ബെഞ്ച്), 11 ന് തലശ്ശേരി, പി.ഡബ്ല്യൂ.ഡി   റസ്റ്റ് ഹൗസ്, കോണ്‍ഫറന്‍സ് ഹാള്‍, ലോകായുക്ത ജസ്റ്റിസ് പയസ് സി.കുര്യാക്കോസ്, ഉപ ലോകായുക്ത ജസ്റ്റിസ് എ.കെ.ബഷീര്‍ (ഡിവിഷന്‍ ബെഞ്ച്), 12, 13 തീയതികളില്‍  കോഴിക്കോട് കളക്ടറേറ്റ് കോണ്‍ഫറന്‍സ് ഹാള്‍  ഉപലോകായുക്ത ജസ്റ്റിസ് എ.കെ.ബഷീര്‍ (സിംഗിള്‍ ബെഞ്ച്), ലോകായുക്ത ജസ്റ്റിസ് പയസ് സി.കുര്യാക്കോസ്, ഉപ ലോകായുക്ത ജസ്റ്റിസ് എ.കെ.ബഷീര്‍ (ഡിവിഷന്‍ ബെഞ്ച്)  കോഴിക്കോട്. നടക്കും. പ്രസ്തുത ദിവസങ്ങളില്‍ നിശ്ചിത ഫോറത്തിലുളള പുതിയ പരാതികള്‍ സ്വീകരിക്കും. 

Fashion

Mar 162019
"Indian clients want good designs at a good price, especially in the luxury market.

Entertainment

Mar 132019
Bobby McFerrin, an American Vocalist and composer famous for his extraordinary ability to imitate not only the sound of single instruments but also entire ensembles using only his voice.