LifeStyle

India to be most populous by 2027: UN.

India is set to overtake China as the most populous country by 2027 and will have almost 1.64 billion inhabitants by 2050, says a United Nations report, adding that South Asia’s opportunity to reap the “demographic dividend” will peak by 2047. Globally, people aged above 65 are the fastest growing age group, putting pressure on social protection systems as the proportion of the working-age population shrinks.

ധീര ജവാന്റെ  സഹധർമ്മിണി 

.തേങ്ങിക്കരഞ്ഞോരെൻ ഹൃദയത്തിലെപ്പോഴും...
നിന്നെക്കുറിച്ചുള്ള  ഓർമ്മമാത്രം.... 
നിൻ ചിത്രമെൻ  ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചു...... 
നിൻ സ്വരം കേൾക്കാനായ്  കാത്തിരുന്നു  ഞാൻ. 

മുറ്റത്തെ മാവിൻ ചോട്ടിൽ ഊഞ്ഞാലാടിക്കളിച്ചതും .....
പാഠങ്ങൾ  ചൊല്ലിപ്പടിപ്പിച്ചതും...  
ഇണക്കുരുവികൾപോൽ  പാറിപ്പറന്നുനടന്നതും..... 
എന്റെ മോഹങ്ങൾ  പൂവണിഞ്ഞതും.            

അന്നൊരു  തിരുവോണനാളിൽ  മാംഗല്യം നടത്തി....
എൻ പിതാവ് കൈപിടിച്ച്  നൽകി ചൊല്ലിയ വാക്കുകൾ.....
ഇണപിരിയാതെ  ജീവിക്കുക മകളേ, ഇണ പിരിയാതെ ജീവിക്കുക....
ധീരജവാന്റെ  സഹധർമ്മിണിയായ്  ജീവിക്കുക മകളേ .

മേട വിഷു 

ഹിന്ദുക്കളുടെ നവവത്സരം ആരംഭിക്കുന്നത് മേടവിഷുവിനാണ് .അതുകൊണ്ടാണ് മേടവിഷു ഒരുവിശേഷദിവസമായി ആഘോഷിക്കുന്നത് .കേരളത്തിലെ കാർഷികോത്സവംകൂടിയാണ് കേരളത്തിലെ പ്രധാന വിളവെടുപ്പ് വിഷുവിനാണ് മേടം ഒന്നിനാണ് വിഷു ആഘോഷിക്കുന്നത് . ലോകത്ത്‌ എവിടെയായാലും മലയാളി മറക്കാതെ ആഘോഷിക്കുന്നു.ഒരു വർഷത്തെ  ഫലമാണ് വിഷുഫലം

വിഷുവിനായി നാട് ഒരുങ്ങുമ്പോൾ  കണിക്കൊന്നകളും പൂത്തുതുടങ്ങും വേനലിൽ സ്വർണ്ണത്തിന്റെ  നിധി ശേഖരം തരുന്ന വൃക്ഷം  എന്നാണ് കൊന്നകളെപ്പറ്റി പുരാണത്തിൽ പറയുന്നത് .

ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് വിഷുക്കണിയാണ് വിഷുക്കൈനീട്ടം  വിഷുസദ്യ വിഷുക്കളി ഇവയെല്ലാമാണ്  പ്രധാന ആഘോഷം .
.

റബ്ബര്‍ ഉല്‍പ്പന്നനിര്‍മ്മാണപരിശീലനം

ഉണക്കറബ്ബറില്‍നിന്നുള്ള  ഉത്പന്നനിര്‍മ്മാണത്തില്‍ റബ്ബര്‍ബോര്‍ഡ് പരിശീലനം നല്‍കുന്നു. മോള്‍ഡഡ്, എക്‌സ്ട്രൂഡഡ്, കാലെന്‍ഡേര്‍ഡ് ഉത്പന്നങ്ങളുടെ നിര്‍മ്മാണം, പ്രകൃതിദത്തറബ്ബര്‍, കൃത്രിമറബ്ബര്‍, റബ്ബര്‍കോമ്പൗണ്ടിങ്, പ്രോസസ്സ്‌കണ്‍ട്രോള്‍, വള്‍ക്കനൈസേറ്റ് പരിശോധനകള്‍ എന്നിവയിലുള്ള പരിശീലനം  2019 മാര്‍ച്ച് 18 മുതല്‍ 22 വരെകോട്ടയത്തുള്ളറബ്ബര്‍ ട്രെയിനിങ് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടില്‍ വെച്ചു നടക്കും. ഫീസ് 5,000/ രൂപ (നികുതി പുറമെ). താമസസൗകര്യംആവശ്യമുള്ളവര്‍ ദിനംപ്രതി 300 രൂപ അധികം നല്‍കണം.

കൂടുമത്സ്യ കൃഷി

കടമക്കുടി പഞ്ചായത്ത് നിവാസികളെ കൂടുമത്സ്യ കൃഷിയിലൂടെ ചെറുകിട സംരംഭകരാക്കാൻ കേന്ദ്ര സമുദ്രമത്സ്യ ഗവേഷണ സ്ഥാപനം (സിഎംഎഫ്ആർഐ). കോരാമ്പാടം സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ പിന്തുണയോടെയാണ് പ്രദേശവാസികളെ കൂടുമത്സ്യ കൃഷി ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തിൽ, പഞ്ചായത്തിലെ 114 പേർക്ക് കൂടുകൃഷി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പരിശീലനം നൽകി. കൂടുനിർമാണം, കൃഷി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സ്ഥല നിർണയം, സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണം, യോജിച്ച മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ കണ്ടെത്തൽ, പരിപാലനം, തീറ്റ നൽകൽ, വിളവെടുപ്പ്, വിപണനം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ മൂന്ന് ദിവസത്തെ പരിശീലനമാണ് നൽകിയത്.

'‘The Eat Right India": to improve public health in India.

The standards for food grains have been prescribed under sub-regulation 2.4.6 of Food Safety and Standards (Food Product Standards and Food Additives) Regulations, 2011 which have to be complied with by all Food Business Operators (FBOs).

Rapid Urbanisation and the rise of malls...

Rapid urbanisation and digitisation, increasing disposable incomes and lifestyle changes of the middle-class are leading to a major revolution in the Indian retail sector, which is pegged to grow by 60% to reach US$ 1.1 trillion by 2020. The government has clearly hit the bullseye by easing the FDI norms in the retail sector over the past few years.

Reacting to the immense opportunities and diminishing entry barriers into the Indian retail scene, overseas retailers are now expanding exuberantly. And it’s not just the metros they’re targeting.

CSC will now promote Cash and Carry store one in every block across the country.

Common Services Centres (CSCs) under Digital India mission are providing Citizen Centric Services. CSCs are delivering many government and non-government services to citizens in rural India across the country. They have also launched many products: like Patanjali, i-Ball, Samsung and signed an agreement with many service providers. Common Services Centres (CSCs) are also selling IFFCO fertilizers and seeds through its vast network in the country.

Revised Cost Estimate for setting up of India Post Payments Bank

The Union Cabinet chaired by Prime Minister Shri Narendra Modi has given its approval for revision of the project outlay for setting up of India Post Payments Bank (IPPB) from Rs. 800 crore to Rs. 1,435 crore.  The additional sum of Rs. 635 crore in the revised cost estimates is on account of Rs 400 crore for Technology Costs and Rs 235 crore for Human Resource Costs.

Photo Voter Slips to all voters: Election Commission.

To ensure that Photo Voter Slips are distributed to all the voters during the forthcoming Assembly elections of Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Mizoram and Rajasthan, the Commission has directed the Chief Electoral Officers (CEO) to streamline the distribution of Photo Voter Slips by Booth Level Officers.

An innovative Fashion Designing

Fashion designing is the applied art devoted to making stylish clothing and lifestyle accessories. The art is influenced by cultural and social attitudes, has evolved over time and place. Fashion designing has come a long way from the designer clothes worn by the royalty of the ancient world to the haute couture products of the present. Fashion designing is one of the most lucrative, appealing, glamorous and exciting career options in today's world. If one has the penchant for creativity, style and originality, a career in fashion designing is the apt one.

Aranmula's snakeboats will waltz along this year.

The famous Aranmula snake boat regatta in Kerala will not be a competitive race in the Pampa river waters at this year's Onam festival, and will instead return to its roots as a spectacle of color and song.

The ruling in favor of regalia, the Pallioda Seva Sanghom(PSS) which conducts the show, has decided to do away with the race format during the Uthrattadhi Vallamkali in August. What caused concern was the influence of competitive sport on the legacy of style and color. 

"Johnnie Walker"for men-if so "Jane walker"for women!

'Jane Walker' by Johnnie Walker scotch makers, have a new blend for women. Introduction of "Jane Walker" is an attempt to invite more and more women to enjoy the premium brand of scotch, gender-equality! one may say so.

Diageo, the brand owner, says this is a move to expand the product for celebrity women, who enjoy the drink. Yes! A striding woman on the label "Jane Walker" would definitely appeal many this limited edition of whiskey.

March is on- Kerala to face extreem summer

March is on, barometers have soared to 40 degrees Celsius in the northern district of Kerala. Indian Metrology Department has forecasted a possibility of an increase of 4 to 10 degrees Celsius in the coming weeks of summer.

The heat has taken its initial toll, many parts of the state have a shortage of drinking water, it has affected the human habitat and animals. Palakkad d is facing acute shortage of potable water, shall face unforeseen trouble due to the shortage of water during peak summer.

Reading city-Bengluru tops in India

Electronic city-Bengaluru is also Number 1 Reading City in India, followed by Mumbi and Delhi as 2 and 3 respectively. According to Amazon India's annual reading trends report for 2017. Books related to examinations are the most popular, followed by books of Indian authors found"sought-after" with a warm reception. Fiction, personal development, self-help, and romance took the sequent positions respectively.

World Heart Day - to day

World heart day

The World Heart Day- to day  a day of observance makes the Indian Navy and Lt.Pawar, Naval Officer,Kochi  and his parents proud on this day.Lt.Pawar who was seriously injured in a road accident on 24th September was declared brain-dead on 27th . Even while in grief, his parents came forward to donate Lt.Pawar's heart, which gave a new life to Mr.Subramanian Bhat,50 years old of Thrippunittara near Kochi, who was a heart patient critically ill.

Birkin Bag : Record Sale $3,80,000

HONG KONG (AP) — Christie's says a luxury handbag has shattered the world auction record in Hong Kong.

The auction house didn't identify the buyer of the matte white crocodile skin Hermes Birkin bag with 18 karat gold and diamond hardware at Wednesday's sale.

It fetched 2.94 million Hong Kong dollars ($380,000), which Christie's says is a record for any handbag sold at auction.

The price surpasses the record set a year ago when Christie's auctioned a similar Birkin bag for $300,000.

Want a happy marriage? learn to forgive

The institution of marriage is not getting too popular now a days,with votaries against it increasing in numbers. As long as there is mutual respect and love, things eventually do fall in place, even when they plumb to the deepest depths.The good, the bad, the ugly all co-exist peacefully. And they exist peacefully because both the partners make the effort. Somewhere in their hearts, they want to be a part of each other’s lives and they are willing to make it work together.

Saying “No” when it matters

Saying No is often considered as an act of selfishness. One should always remember about the benefits of saying no to a relationship.Often when people say ‘Yes’ due to external pressures, they might regret later and feel discontented with the decision which was taken for them by others.It is not necessary that these decisions turn out bad but if you say no, you are at least comfortable since it was your call to make. A no would remind them to think twice in the future.Here are some reasons to say no in a relationship.

Golden rules of friendship

     Amongst all relationships friendship is perhaps the most amazing relationship. If you want to have good friends in life then you need to be equally good. Although there are no specific rules for friendship but there are few things which everyone needs to imbibe. We have mentioned the common rules of friendship. Check out these golden rules of friendship that everyone should follow.

Importance of physical intimacy in a relationship

Physical intimacy may not always mean having intercourse.But it means being swept over by your partner's love and warmth, by a single touch, a hug or a kiss. Here are some of the true reasons why physical intimacy is important in a relationship.

Sense Of Belonging.
It gives you a sort of assurance that you belong with him or her after you get intimate in a relationship.

Power Of A Kiss.
The power of a kiss is certainly magical! There are no words to describe how a lover's kiss can change your life.

Say no at the right time in a relationship

It is not always easy to say no. The thought of saying it out loud is comparable to the thought of saying the worst curse word in the world in front of a congregation at church. It just doesn't feel right, ever.As dreaded as this word can be, in certain situations, it is absolutely crucial to not only say it, but stick to your guns when you do so. An extremely crucial time to say it is when it comes to matters of the heart.

Qualities of a real man who wont cheat his woman

    It is not easy to be a gentleman. The most important element in a relationship is the element of trust.To be a man of quality you need to be real. Here are some reasons why a man is real,especially towards his woman.

1.They’d Never Take Advantage Of You: 

   This is directly linked to the first point. Real men would go to any lengths to show their respect and would never once take advantage of you.

Pages

Subscribe to RSS - LifeStyle