എം ബി ബി എസ്, ബി ഡി എസ്, പി ജി(മെഡിക്കല്‍), ദന്തല്‍ കോഴ്സുകളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം: എന്‍ ആര്‍ ഐ രേഖകള്‍ സംബന്ധിച്ച മാര്‍ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പുറപ്പെടുവിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം: 2019ലെ എം ബി ബി എസ്, ബി ഡി എസ്, പി ജി മെഡിക്കല്‍, ദന്തല്‍ കോഴ്സുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കുന്ന വിദ്യാര്‍ഥികളില്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ സീറ്റിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരില്‍ നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ളവര്‍ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ട സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍ സംബന്ധിച്ച് പരീക്ഷാ എന്‍ട്രന്‍സ് കമ്മീഷണര്‍ മാര്‍ഗനിര്‍ദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചു. താഴെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍, രേഖകള്‍ എന്നിവയാണ് ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ തയ്യാറാക്കിവെക്കേണ്ടതാണ്. 

എന്‍ ആര്‍ ഐ ക്വാട്ട പ്രവേശനത്തിനുള്ള യോഗ്യത 

എന്‍ ആര്‍ ഐ ക്വാട്ട പ്രവേശനത്തിന് അപേക്ഷിക്കുന്നവര്‍ വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന അച്ഛന്‍, അമ്മ, സഹോദരന്‍ അല്ലെങ്കില്‍ സഹോദരി(മാതാപിതാക്കളുടെ സഹോദരി, സഹോദരമാരുടെ മകന്‍, മകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ), ഭര്‍ത്താവ്, ഭാര്യ അച്ഛന്റേയോ അമ്മയുടെയോ സഹോദരീ സഹോദരന്മാര്‍(മാതാപിതാക്കളുടെയും സഹോദരീ സഹോദരന്മാരുടെ മകന്‍, മകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ), അര്‍ദ്ധ സഹോദരന്‍, അര്‍ദ്ധ സഹോദരി, ദത്തെടുത്ത അച്ഛന്‍ അല്ലെങ്കില്‍ ദത്തെടുത്ത അമ്മയുടെ ആശ്രിതരായിരിക്കണം.

സമര്‍പ്പിക്കേണ്ട രേഖകള്‍

സംസ്ഥാനത്തെ സ്വാശ്രയ മെഡിക്കല്‍, ദന്തല്‍ കോളജുകളിലെ എന്‍ ആര്‍ ഐ ക്വാട്ട സീറ്റുകളിലേക്ക് പ്രവേശനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ താഴെപ്പറയുന്ന രേഖകള്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്ന മുറക്ക് പ്രവേശന പരീക്ഷാ കമ്മീഷണര്‍ക്ക് സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്.
1. സ്പോണ്‍സറും വിദ്യാര്‍ഥിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം തെളിയിക്കുന്ന റവന്യു അധികാരികളില്‍ നിന്നുള്ള സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്(ജി ഒ(എം എസ്) നം. 243/2014/ എച്ച് ആന്‍ഡ് എഫ് ഡബ്ല്യൂ ഡി തീയതി 06.08.2014 പ്രകാരം)
2. തൊഴില്‍ ദാതാവ് നല്‍കിയതും എംബസി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയതുമായ ഓവര്‍സീസ് എംപ്ലോയിമെന്റ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. എംപ്ലോയിമെന്റ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റിന് പകരം സ്പോണ്‍സര്‍ ഒരു എന്‍ ആര്‍ ഐ, ഓവര്‍സീസ് സിറ്റിസണ്‍ ഓപ് ഇന്ത്യ(ഒ സി ഐ/ ഗ്രീന്‍ കാര്‍ഡ് ഹോള്‍ഡര്‍ ആണെന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി എംബസി അഥവാ കോണ്‍സുലേറ്റ് നല്‍കുന്ന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്).
3. വിസ സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്തതും എംബസി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയതുമായ സ്പോണ്‍സറുടെ പാസ്പോര്‍ട്ടിന്റെ പകര്‍പ്പ്.
4. വിദ്യാര്‍ഥിയെ സ്പോണ്‍സര്‍ ചെയ്യുന്നതായുള്ള സ്പോണ്‍സറുടെ സമ്മതപത്രം. 
5. സ്പോണ്‍സര്‍ ഒരു ഇന്ത്യന്‍ പൗരന്‍, ഓവര്‍സീസ് സിറ്റീസണ്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യ, പേഴ്സണ്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യന്‍ ഒറിജിന്‍ എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന രേഖ. എന്‍ ആര്‍ ഐ ക്വാട്ട അവകാശവാദങ്ങള്‍ തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള കൃത്യമായ രേഖകളുടെ അഭാവത്തില്‍ പ്രസ്തുത കാറ്റഗറി ലിസ്റ്റുകളില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തുകയോ ഈ വിഭാഗത്തില്‍ അലോട്ടുമെന്റിനായി പരിഗണിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതല്ല.
ഹെല്‍പ്പ് ലൈന്‍ നമ്പര്‍: 0471 2339101, 2339102, 2339103, 2339104, 2332123.

Fashion

Mar 162019
"Indian clients want good designs at a good price, especially in the luxury market.

Entertainment

Jun 252019
Veyil Marangal (Trees Under the Sun), directed by Bijukumar Damodaran, won the award for ‘Outstanding Artistic Achievement’ at the 22nd Shanghai International Film Festival, becoming the first Indi