Travel

Feb 252020
 നിങ്ങൾ വിശ്വാസിയാണോ? പക്ഷിനിരീക്ഷകയോ ഔഷധസസ്യാന്വേഷകയോ പുരാവസ്തു ഗവേഷകയോ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകയോ പ്രകൃതിസ്നേഹിയോ സന്യാസിയോ ആണോ? എങ്കിൽ സണ്ടൂരിനെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിയ്ക്കണം.
വിയറ്റ്നാമിലെ ഹനോയ്.അവിടെ പഴയ പട്ടണപ്രദേശങ്ങളിലെ വിനീതവും വീതി കുറഞ്ഞതുമായ എടുപ്പുകൾക്കിടയിലൂടെ ഇരുവരയൻപാമ്പു പോലെ ഇഴഞ്ഞു പോകുന്ന തീവണ്ടിപ്പാത. പാതയോരത്തെ ഒരു കൊച്ചു കഫേയുടെ ഉമ്മറത്തിരുന്ന് ഈ തീവണ്ടിപ്പാതയെ ഇംഗ്ലീഷിലിടുമ്പോൾ Train Street ആകുന്നു. ഞങ്ങളതിനെ 'തീവണ്ടിത്തെരുവ് ' എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൂടെ സഞ്ചാരികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പടംപിടുത്തപ്രദേശമായിത്തീർന്ന തീവണ്ടിത്തെരുവ്. ഒരു സാദാ തെരുവിനൊരുക്കാവുന്ന കാഴ്ചകളൊക്കെ ഈ തെരുവും നൽകുന്നുണ്ട്. കൊച്ചുവീടുകളിൽ വീർപ്പുമുട്ടി പുറത്തേക്ക് തെറിച്ചു വീഴുന്ന ജീവിതങ്ങൾ. ഓടിക്കളിക്കുന്ന കിടാങ്ങൾ.ഉണങ്ങാൻ കിടക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ.
'Zermatt'- a town in the mountains of Switzerland is on the world map for having the longest pedestrian bridge in the world. "Europabruke" or Europe bridge has 494-meter length, hangs 85 meters above the "Grabengufer ravine". 
The longest suspension bridge in the world - Akashi Kaikyo bridge connecting the city of Kobe Awaji island in Japan has 1,991 meters long main spam has three spans. Other two span has 960 meters, totally 3911 meters. The two hinged stiffening grider system help the bridge even to withstand a wind velocity of 178 miles per hour, it can withstand an earthquake up to 8.5 in magnitude.  It took 10 years to complete with 1,81,000 tons of steel to complete the bridge. It was opened on 5th April 1988 with a six-lane traffic. 23,000 cars ply on this bridge every day.
Share- taxis, share bike, now share- cycle concept is planned for the Kochi city to bring down the traffic hazards like pollution, accidents and improve health, over and above "save money on transportation".
Promo for IMalayalee
Thirunelli Maha Vishnu Temple
Thirunelli  Temple is the only temple in the world where the devotees can perform all the rituals related to one’s life, starting from birth to death and life after death.  It is one of the most ancient temples in Kerala. It is believed that here the prathishta of Lord Vishnu was performed by Lord Brahma. It is also known as ''Sahyamala Kshetram'' and ''Kashi of the South''. 
Cars are no longer considered a luxury.In our hectic day to day life they have become a necessity.If you have a car, you will need a compulsory car insurance. There are various ways to save money on car insurance and get the best deal for you.Here are things to be kept in mind before taking a car insurance.  1. Compare different insurance costs when you are doing your research. 2. Visit as many insurers possible, as the prices differ. 3. Different companies over different and varying quotes.
Cars were once used to be considered a luxury and it was primarily seen as a mode of transport.Later on it became status symbol and people began to flaunt it for their looks and features.The most expensive cars in the world are about so much more than transportation. They are essentially rolling art pieces encapsulate the priorities of the one percent, and in that universe, flamboyance and swagger take precedence over practicality and efficiency. Here are the most expensive cars in the world published by an automotive magazine. 1. $4.8 million——Koenigsegg CCXR Trevita
Maruti Suzuki reigned supreme in Indian automobile market for ages before the foreign cars began their invasion.They may have lost their monopoly,but still they hold on as a brand.In the entry level segment,there is stiff competition.Now they have come out with Ignis.It was rumoured to rival against the Mahindra KUV100 in the mini-SUV segment. However emerging reports indicate that the Ignis may actually rival Renault India's popular entry-level hatchback, the Kwid.A report says the Ignis will counter Renault's Kwid.
The hugely popular motorcycle brand Royal Enfield has opened its its first exclusive brand store in Australia in Melbourne.This is as a part of its growth strategy in Australia and focused international thrust of expanding the mid-sized motorcycle segment (250-750cc).

Pages