Poems

Vinu
Sep 112018
വിനു കിരിയത്ത് 
വിനോദ് പൂവ്വക്കോട്,  യുവ കവി. പട്ടാമ്പിയിലെ  പൂവ്വക്കോട് എന്ന ഒരു  ഗ്രാമത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് കവിത്ത്വം   നിറഞ്ഞു തുളുമ്പുന്ന ഈ കവിയെ കൂടുതലായി ആർക്കും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ "പുനർജനി" എന്ന കവിത വായിച്ചു. ആ കവിതയിലെ ആദ്യത്തെ നാലു വരികൾ വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയത്. മനസ്സിൽ കുളിർമ്മയേകുന്ന കവിത, ഓരോ വരികളിലും കവിയുടെ കവിത്ത്വം നിറഞ്ഞു തുളുമ്പുന്നു പഴയ തറവാടുകളിൽ  മുൻവശത്തു കൃഷ്ണതുളസിത്തറകാണും കവി ആദ്യത്തെ നാലുവരികളിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു സുന്ദരിയായ സ്ത്രീയുടെ മനോഹരമായ മുഖത്തെക്കുറിച്ചാണ്
KAATHIRIPPU Vinod Poovakod, the young Malayalam Poet, has come out with yet another beautiful, soul touching poem titled, “Kaathirippu”. The Malayalam word, “Kaathirippu”, when translated to English turns out to be “Anxiously waiting”.
Ink of Rosiness
പ്രണയത്തിന്റെ മഷി തുള്ളികൾ  അജ്ഞാത സമയത്തെ സഞ്ചാരികൾ അവർ  നടപാതയിലൂടെ നടന്നു എത്രയോ ചുവടുകള്‍ പ്രണയത്തിന്റെ പാലം നെയ്തു മഷി തുള്ളികൾ  അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഉറച്ചു ആ നിറങ്ങൾ. സൂര്യ രശ്മികൾ അവളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഒഴുകി പുത്തൻ പേജിന്റെ ഗന്ധത്തിൽ അലിഞ്ഞു  അസ്തമയം കണ്ടു അവൾ ദിര്ഘശ്വാസം വിട്ടു  നിലാവിൽ രചിച്ചു ഗാനങ്ങൾ മനസ്സിൽ നിന്നും തുളുംബി. വഴുതിയെ വാക്കുകൾ കൈകൊണ്ടു കോരി എടുത്തു  ദളങ്ങളുടെ അരുവിയിൽനിന്നും അവൾ മാലകൾ കോർത്തു അവളുടെ പേനയിൽ നിന്നും മഷി തുള്ളികൾ ഒഴുകി  തൂവൽ മഴ പെയ്തു ഒരാളുടെ മന്നസ്സിൽ. 
Vinod Poovakod, the young Malayalam Poet, has come out with yet another beautiful, soul touching poem titled, “Kaathirippu”. The Malayalam word, “Kaathirippu”, when translated to English turns out to be “Wait”. Vinod has been successful in beautifully capturing all the emotions revolving around the word “Kaathirippu”(wait). He has amazingly used the elements of nature and their involvement in our daily life to effortlessly depict the pain of the heart and the entangled state of the mind when you wait for someone.
Birds and Dreams
മോഹങ്ങളിൽ അലങ്കരിച്ച വസന്തം  മഴവില്ല് വർണ്ണങ്ങളിൽ ചാറിയപ്പോൾ  മുത്തുകൾ വിരിഞ്ഞു പാതിരാവിൽ  ശ്വാശങ്ങൾ കുളിച്ചു മഞ്ഞുതുള്ളികളിൽ.  അമൃതും ഇറ്റിറ്റീവിനു ചുണ്ടുകളിൽനിന്നും  ഒരു ഇതള് നുള്ളിയെടുത്തു  ഓർമകളുടെ വൃന്ദാവനത്തിൽനിന്നും  മനോഹരമായ ഒരു മുഖം പുഷ്‌പിച്ചു പളങ്കുപോലുള്ള അരുവിയിൽനിന്നും  ഒരു മുഖം മാത്രം തെളിഞ്ഞു വന്നു  എന്ന ഓര്മയിൽനിന്നും!
മോഹങ്ങളിൽ അലങ്കരിച്ച വസന്തം  മഴവില്ല് വർണ്ണങ്ങളിൽ ചാറിയപ്പോൾ  മുത്തുകൾ വിരിഞ്ഞു പാതിരാവിൽ  ശ്വാശങ്ങൾ കുളിച്ചു മഞ്ഞുതുള്ളികളിൽ.  അമൃതും ഇറ്റിറ്റീവിനു ചുണ്ടുകളിൽനിന്നും  ഒരു ഇതള് നുള്ളിയെടുത്തു  ഓർമകളുടെ വൃന്ദാവനത്തിൽനിന്നും  മനോഹരമായ ഒരു മുഖം പുഷ്‌പിച്ചു പളങ്കുപോലുള്ള അരുവിയിൽനിന്നും  ഒരു മുഖം മാത്രം തെളിഞ്ഞു വന്നു  എന്ന ഓര്മയിൽനിന്നും!
Munthrivalli
മുന്തിരിവള്ളി വിഷാദം കത്തിച്ച തിരികൾ   കേട്ട് പോയി അസ്തമയ വെളിച്ചത്തിൽ.  വിശ്വാസത്തിൽ തിളങ്ങുന്ന കിരണങ്ങൾ  ചിപ്പിയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ മാഞ്ഞു പോയി.   ചൈതന്യമുള്ള നിലാവിൽ  നിറഞ്ഞ ഒഴുകുന്ന കാരുണ്യം.  പ്രളയത്തിൽ ഒഴുകി പൊയ പ്രതാപങ്ങൾ  തെളിഞ്ഞു വന്നു കലങ്ങിയെ ഒഴുക്കിൽ  നിന്നും  മുന്തിരിത്തോപ്പിൽ  അലിഞ്ഞു പോയ് കിരണങ്ങൾ  ചുവന്നു തുടിത്തു നില്കുന്നു മുന്തിരികളിൽ  മേലാപ്പിൽ മുന്തിരിക്കൊടി രചിച്ച  ഓജസ്സ് പളങ്കുപോലുള്ള ഗ്ലാസിൽ കൗതുകം തിളങ്ങി നിന്ന
Panorama Valpara
കാലത്തിനെ മറികടന്ന് വിശാലകാഴ്ചയിൽ വസിക്കയുണ് ചിന്തകൾ യാദിർശ്ചികം ഉണ്ടായിരുന്നു വിഭിന്നന കാഴ്യ്ച്ചപ്പാടിലും. കളങ്കമറ്റ കണ്ണിറുകൾ സ്‌തുതിച്ചൂ മഴ്യ്ത്തുള്ളികളെ മേഘംകളെ പിളർത് ഇടിവാളിനെ ക്കണ്ട ഹിമച്ചില്ല്‌ വൃക്ഷം കുലുങ്ങി. വേനൽ നീരാവിയിൽ വിയർപ്പ് തുള്ളികൾ പൊടിഞ്ഞ് നിന്നു. ശിശിരം നെയ്തു തുഷാരം കൊണ്ട് മഞ്ഞ്‌ കന്പിളി. ശരത്കാലത്തിലും പൂത്തു നിന്നു നീരസത്തിലും അഭിലാഷം. വസന്തം എല്ലാ ആഗ്രഹംകൾക് കൊടി ഉയർത്തി. എല്ലാം ഉദിക്കയുന്നവിടെ ചൈതന്യം നിലനിൽക്കുന്നു  ശ്രിങ്കാരത്തിൽ കുതിർന്ന പൂന്തോട്ടം  എല്ലാ പരിസരവും കവർന്ന എടുത്ത ഒരു ഛായാപടം!

Pages