Poems

Birds and Dreams
May 252017
മോഹങ്ങളിൽ അലങ്കരിച്ച വസന്തം  മഴവില്ല് വർണ്ണങ്ങളിൽ ചാറിയപ്പോൾ  മുത്തുകൾ വിരിഞ്ഞു പാതിരാവിൽ  ശ്വാശങ്ങൾ കുളിച്ചു മഞ്ഞുതുള്ളികളിൽ. 
Munthrivalli
മുന്തിരിവള്ളി വിഷാദം കത്തിച്ച തിരികൾ   കേട്ട് പോയി അസ്തമയ വെളിച്ചത്തിൽ.  വിശ്വാസത്തിൽ തിളങ്ങുന്ന കിരണങ്ങൾ  ചിപ്പിയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ മാഞ്ഞു പോയി.   ചൈതന്യമുള്ള നിലാവിൽ  നിറഞ്ഞ ഒഴുകുന്ന കാരുണ്യം.  പ്രളയത്തിൽ ഒഴുകി പൊയ പ്രതാപങ്ങൾ  തെളിഞ്ഞു വന്നു കലങ്ങിയെ ഒഴുക്കിൽ  നിന്നും  മുന്തിരിത്തോപ്പിൽ  അലിഞ്ഞു പോയ് കിരണങ്ങൾ  ചുവന്നു തുടിത്തു നില്കുന്നു മുന്തിരികളിൽ  മേലാപ്പിൽ മുന്തിരിക്കൊടി രചിച്ച  ഓജസ്സ് പളങ്കുപോലുള്ള ഗ്ലാസിൽ കൗതുകം തിളങ്ങി നിന്ന
Panorama Valpara
കാലത്തിനെ മറികടന്ന് വിശാലകാഴ്ചയിൽ വസിക്കയുണ് ചിന്തകൾ യാദിർശ്ചികം ഉണ്ടായിരുന്നു വിഭിന്നന കാഴ്യ്ച്ചപ്പാടിലും. കളങ്കമറ്റ കണ്ണിറുകൾ സ്‌തുതിച്ചൂ മഴ്യ്ത്തുള്ളികളെ മേഘംകളെ പിളർത് ഇടിവാളിനെ ക്കണ്ട ഹിമച്ചില്ല്‌ വൃക്ഷം കുലുങ്ങി. വേനൽ നീരാവിയിൽ വിയർപ്പ് തുള്ളികൾ പൊടിഞ്ഞ് നിന്നു. ശിശിരം നെയ്തു തുഷാരം കൊണ്ട് മഞ്ഞ്‌ കന്പിളി. ശരത്കാലത്തിലും പൂത്തു നിന്നു നീരസത്തിലും അഭിലാഷം. വസന്തം എല്ലാ ആഗ്രഹംകൾക് കൊടി ഉയർത്തി. എല്ലാം ഉദിക്കയുന്നവിടെ ചൈതന്യം നിലനിൽക്കുന്നു  ശ്രിങ്കാരത്തിൽ കുതിർന്ന പൂന്തോട്ടം  എല്ലാ പരിസരവും കവർന്ന എടുത്ത ഒരു ഛായാപടം!
Live the life in a beautiful way Only one precious life we are gifted with. Cure the wound before its too deep. Let’s take control of our wings before its withered To walk along the bridges we build. Never stop building further and further As the years grow fonder and deeper.   Take a deep dive into it, Drink it till not your thirst is quenched. Breathe it, mingle with its peaceful fragrance. Sing and dance along when it thunders and rains Shed the tears like flood and
A year fell off from the tree evergreen Like the autumn leaves flew off from the seasonal beauty serene. The leaves flew back to the shades of tree To accomplish its unfulfilled desires gathered in sands of time. Kill not the desire, Kill not the hope, As long your soul lightens your life. You have a fruit laden tree to hang on. While your roots have soil deep to struck on! Happy New Year 2017!
It's a day of joy It's a day of blessings Where the stars twinkles Especially on Christmas wintery night. Joy lay scattered along with the gifts. Christmas tree stood glowing along with tinsels and lights. A touch of love was icing on the cake Especially flavored for the special occasion Let each one gets their share of love. Hold the glass of wine and say Cheers to the chills of winter. With beautiful message Santa-Clause arrive To greet you all on Christmas wintery night!
കെട്ടിപിണഞ്ഞ വരികൾ മഞ്ഞും ചൂടിലും ഇടറാത്ത സ്വരങ്ങൾ താളത്തിനു തുള്ളിയ തിരകൾ വിലമതിക്കാനാവാത്ത മഷിത്തുള്ളികൾ ചിത്രരചനയിൽ മുങ്ങിക്കുളിച്ചപ്പോൾ പല വർണങ്ങളിൽ കാവ്യം തിളങ്ങി. പ്രകാശിക്കാൻ പറ്റാതെ കുടത്തിൽ ഒതുങ്ങി. വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം കണ്ണാടിയിൽ നോക്കിയപ്പോൾ വാർദ്ധക്യത്തിൽ കുളിച്ച ഒരു വാടിയ മുഖചിത്രം തെളിഞ്ഞു വന്നു കണ്ണുകളിൽ തേജസ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ശ്വാസങ്ങൾ കൊഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു!

Entertainment

Hidden Figures
Jul 182017
Hidden Figures is a 2016 American biographical drama film directed by Theodore Melfi and written by Melfi and Allison Schroeder, based on the non-fiction book of the same name by Margot Lee Shetter