Poems

May 92019
.തേങ്ങിക്കരഞ്ഞോരെൻ ഹൃദയത്തിലെപ്പോഴും... നിന്നെക്കുറിച്ചുള്ള  ഓർമ്മമാത്രം....  നിൻ ചിത്രമെൻ  ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചു......  നിൻ സ്വരം കേൾക്കാനായ്  കാത്തിരുന്നു  ഞാൻ. 
വസന്തം വന്നു ചെടികളെല്ലാം പൂക്കൾചൂടി... നെറുകയിൽ ചുവന്ന റോസാപ്പൂവുമായ് നിൽക്കുന്നു സുന്ദരി .... റോസാപ്പൂവിന്നഴകുകണ്ടു സ്വപ്‌നങ്ങൾ നിറഞ്ഞ നേത്രവുമായ്.. പറന്നുനടക്കുന്നു പൂമ്പാറ്റകൾ പൂക്കൾതോറും. റോസാപ്പൂവിൻ ശോഭകണ്ട് മുല്ലചോദിച്ചു..  റോസേ നിനക്കാരുതന്നീ സൗന്ദര്യം..... അഹങ്കാരിയാം റോസാച്ചെടിചൊല്ലി  മുല്ലേ നിന്നെക്കാണാനൊരു ഭംഗിയുമില്ല. ദുഃഖിതയാം മുല്ലചൊല്ലി ഭംഗിയില്ലെങ്കിലെന്താ... മർത്യന്റെ മനംമയക്കുന്ന സൗരഭ്യ മുണ്ടെനിക്ക് .. സുന്ദരിയാം തരുണീമണികൾതൻ കേശത്തിലണിയാറുണ്ടെന്നെ.. എന്നോടൊത്തു  കളിക്കാൻ വരാറുണ്ട് കന്യകമാർ. 
പ്രഭാതത്തിൽ  വിടരും  ചെന്താമരേ                                               നീയെന്തേ  സായാഹ്നത്തിലണയുന്നു പ്രഭാതരവിയുടെ  കിരണങ്ങൾ  തുള്ളിക്കളിക്കും, നിൻ  മേനിയിൽ  മെല്ലെത്തഴുകുന്നു  വണ്ടുകൾ.  മധുവുണ്ടു  മദിച്ചു  മുരളുന്നു  വണ്ടുകൾ  നിൻ  ശോഭകണ്ടു  കരിവണ്ടുകൾ  മോഹിക്കുന്നു നിൻകമനീയദളങ്ങൾ  പ്രഭാതമാരുതനിൽ  വിറച്ചു  ബാലാർക്കന്റെ  പീതരശ്മികൾ  നിന്നെ നോക്കിച്ചിരിക്കുന്നു.
ഏകനാണേകനാണീ ഭൂമിയിൽ ഞാൻ   എന്റെ മോഹങ്ങൾ വാടിക്കരിഞ്ഞുപോയ്...  എൻ പ്രാണസഖീ  നീ എന്നെ വിട്ടു പോയോ  നിന്നെപ്പിരിയുവാൻ വയ്യെനിക്കൊരിക്കലും. പോകുന്നിതാ   ഭുവനം വെടിഞ്ഞെൻ- പ്രാണസഖിയുടെ ചേതനയറ്റ ശരീരം  എന്റെ മോഹങ്ങൾ വാടിക്കരിഞ്ഞുപോയ്... എൻ കളിത്തോഴി നീ എന്നെ പിരിഞ്ഞുവോ.                                 എന്മനമെന്തേ നീയറിഞ്ഞീലാ,  കലാലയ ജീവിത മോർത്തുപോയ് സഖീ ഇണക്കുരുവിപോൽ കൈകോർത്തുനടന്നതും...  സഹപാഠികൾ നമ്മെ കളിയാക്കിചിരിച്ചതും .
Black clouds gathered on a fine winter day. Burst out the lava planted in a sealed tempest. It's purely the brain-wire to execute their desire.   Laughed on the lives that withered in blood. It was the blackest day, Those replaced roses with bullets. Excruciating tears flooded the chest of martyrs. They lay breathless in the coffin in pieces.
Kisses encircled the mulberry bush. Mutual crush collided in a brook. Sun showered rays on the sprouted seeds. While rain poured out the heart on lovely beads.   They walked along the lonely street of dreams. Drops of nectar filled their cup of means. Silenced emotions surpassed the ocean. Reaching a milestone they clasped the potion.   After having the great tumultuous ride, They gasped for breath, yet stood with pride. Gradually, the clouded hearts mellowed.
Vinu
വിനു കിരിയത്ത്  ഞാനോ  വെറുമൊരു മഴത്തുള്ളി മാത്രം ഞാനാണോ ദുരന്തം വിതച്ചത് മർത്യാ...
വിനോദ് പൂവ്വക്കോട്,  യുവ കവി. പട്ടാമ്പിയിലെ  പൂവ്വക്കോട് എന്ന ഒരു  ഗ്രാമത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് കവിത്ത്വം   നിറഞ്ഞു തുളുമ്പുന്ന ഈ കവിയെ കൂടുതലായി ആർക്കും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ "പുനർജനി" എന്ന കവിത വായിച്ചു. ആ കവിതയിലെ ആദ്യത്തെ നാലു വരികൾ വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയത്. മനസ്സിൽ കുളിർമ്മയേകുന്ന കവിത, ഓരോ വരികളിലും കവിയുടെ കവിത്ത്വം നിറഞ്ഞു തുളുമ്പുന്നു പഴയ തറവാടുകളിൽ  മുൻവശത്തു കൃഷ്ണതുളസിത്തറകാണും കവി ആദ്യത്തെ നാലുവരികളിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു സുന്ദരിയായ സ്ത്രീയുടെ മനോഹരമായ മുഖത്തെക്കുറിച്ചാണ്
KAATHIRIPPU Vinod Poovakod, the young Malayalam Poet, has come out with yet another beautiful, soul touching poem titled, “Kaathirippu”. The Malayalam word, “Kaathirippu”, when translated to English turns out to be “Anxiously waiting”.
Ink of Rosiness
പ്രണയത്തിന്റെ മഷി തുള്ളികൾ  അജ്ഞാത സമയത്തെ സഞ്ചാരികൾ അവർ  നടപാതയിലൂടെ നടന്നു എത്രയോ ചുവടുകള്‍ പ്രണയത്തിന്റെ പാലം നെയ്തു മഷി തുള്ളികൾ  അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഉറച്ചു ആ നിറങ്ങൾ. സൂര്യ രശ്മികൾ അവളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഒഴുകി പുത്തൻ പേജിന്റെ ഗന്ധത്തിൽ അലിഞ്ഞു  അസ്തമയം കണ്ടു അവൾ ദിര്ഘശ്വാസം വിട്ടു  നിലാവിൽ രചിച്ചു ഗാനങ്ങൾ മനസ്സിൽ നിന്നും തുളുംബി. വഴുതിയെ വാക്കുകൾ കൈകൊണ്ടു കോരി എടുത്തു  ദളങ്ങളുടെ അരുവിയിൽനിന്നും അവൾ മാലകൾ കോർത്തു അവളുടെ പേനയിൽ നിന്നും മഷി തുള്ളികൾ ഒഴുകി  തൂവൽ മഴ പെയ്തു ഒരാളുടെ മന്നസ്സിൽ. 
Vinod Poovakod, the young Malayalam Poet, has come out with yet another beautiful, soul touching poem titled, “Kaathirippu”. The Malayalam word, “Kaathirippu”, when translated to English turns out to be “Wait”. Vinod has been successful in beautifully capturing all the emotions revolving around the word “Kaathirippu”(wait). He has amazingly used the elements of nature and their involvement in our daily life to effortlessly depict the pain of the heart and the entangled state of the mind when you wait for someone.

Pages

Entertainment

Mar 132019
Bobby McFerrin, an American Vocalist and composer famous for his extraordinary ability to imitate not only the sound of single instruments but also entire ensembles using only his voice.