Agriculture

Feb 132020
റബ്ബര്‍ബോര്‍ഡിന്റെഉടമസ്ഥതയിലുള്ളകരിക്കാട്ടൂര്‍ സെന്‍ട്രല്‍ നഴ്‌സറിയില്‍   നിന്നുംകാഞ്ഞിക്കുളം, മഞ്ചേരി, ഉളിക്കല്‍, ആലക്കോട്, കടക്കാമണ്‍ എന്നിവിടങ്ങളിലെറീജിയണല്‍ നഴ്‌സറികളില്‍ നിന്നുഅംഗീകൃതറബ്ബറിനങ്
റബ്ബറിന്റെ പുതിയ നടീലിനങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവയെതിരിച്ചറിയുന്നതിനുള്ള മാര്‍ഗ്ഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുമുള്ള ഏകദിനപരിശീലനം 2019 ഡിസംബര്‍ 03-ന് കോട്ടയത്തുള്ള റബ്ബര്‍ ട്രെയിനിങ് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടില്‍ വച്ച് നടക്കും. പരിശീലനഫീസ് 500 രൂപ (18 ശതമാനം ജിഎസ്.ടി. പുറമെ). പട്ടികജാതി-പട്ടികവര്‍ഗ്ഗത്തില്‍പെട്ടവര്‍ക്ക്    ജാതിസര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്   ഹാജരാക്കുന്ന പക്ഷം ഫീസിനത്തില്‍ 50 ശതമാനം ഇളവുലഭിക്കും. കൂടാതെ, റബ്ബറുത്പാദക സംഘത്തില്‍ അംഗങ്ങളായിട്ടുള്ളവര്‍ക്ക് അംഗത്വ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുbഹാജരാക്കിയാല്‍ ഫീസില്‍ 25 ശതമാനം ഇളവുലഭിക്കുന്നതാണ്.
The State government does not intend to go back on its decision to allow the production of low-alcohol beverages from fruits, Excise Minister T.P. Ramakrishnan informed the Assembly on Wednesday. Their production would, in fact, help to bring down consumption of hard liquor, he said in a written reply to the House. The decision to allow the production of low-alcohol liquor and wines was taken on the basis of a recommendation made by the Assembly Subject Committee VII (Economic Affairs) and a consequent report submitted by Kerala Agricultural University (KAU), the Minister said.
മൃഗസംരക്ഷണ മേഖലയില്‍ വ്യാവസായികാടിസ്ഥാനത്തില്‍ പുതിയതായി നിക്ഷേപക തൊഴില്‍ സംരംഭങ്ങള്‍ ആരംഭിക്കുവാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്കും (പശു, ആട്, കോഴി, മുയല്‍, പന്നി, മൂല്യവര്‍ദ്ധിത ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍) നിലവില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംരംഭങ്ങള്‍ കുടുതല്‍ വിപുലീകരിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്കായി കാസര്‍കോട് താലൂക്ക്തല നിക്ഷേപക സംഗംമം സംഘടിപ്പിക്കും.ഫാമിങ്ങിന്റെ ആനുകാലിക പ്രാധാന്യമുളള വിവരങ്ങള്‍, ഫാമിങ്ങ് രീതികള്‍, ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്നുളള സഹായം, സബ്‌സിഡി, മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ മാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍, ഫാം ലൈസന്‍സിങ് എന്നീ വിഷയങ്ങളില്‍ വിദഗ്ദ്ധര്‍ ക്ലാസുകള്‍ എടുക്കും.
കേന്ദ്രസംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ സംയുക്തമായി നടപ്പിലാക്കുന്ന കാർഷികയന്ത്രവൽക്കരണ ഉപപദ്ധതിയിലൂടെ കാടുവെട്ടു യന്ത്രം മുതൽ കൊയ്ത്തു മെതിയന്ത്രം വരെയുളള കാർഷികയന്ത്രങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും 40 മുതൽ 80 ശതമാനം വരെ സബ്‌സിഡിയോടെ സ്വന്തമാക്കുന്നതിന് കർഷകർക്കും, കർഷകത്തൊഴിലാളികൾക്കും കർഷകഗ്രൂപ്പുകൾക്കും അവസരം.
റബ്ബര്‍കൃഷിയില്‍റബ്ബര്‍ബോര്‍ഡ് പരിശീലനം നല്‍കുന്നു. പുതിയ നടീല്‍വസ്തുക്കള്‍, നടീല്‍രീതികള്‍, വളപ്രയോഗം, കീടങ്ങളില്‍നിന്നുംരോഗങ്ങളില്‍നിന്നുമുള്ള പരിരക്ഷ, വിളവെടുപ്പ്, റബ്ബര്‍പാല്‍സംസ്‌കരണംതുടങ്ങിയവിഷയങ്ങള്‍ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടുള്ളഅഞ്ചുദിവസത്തെ പരിശീലനം  ഒക്‌ടോബര്‍ 14 മുതല്‍ 18 വരെകോട്ടയത്തുള്ളറബ്ബര്‍ ട്രെയിനിങ് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടില്‍വെച്ചു നടക്കും. ഫീസ് 2000 രൂപ (18 ശതമാനം ജിഎസ്ടി പുറമെ). പട്ടികജാതി-പട്ടികവര്‍ഗ്ഗത്തില്‍പെട്ടവര്‍ക്ക്ജാതിസര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്ഹാജരാക്കുന്ന പക്ഷം, ഫീസിനത്തില്‍ 50 ശതമാനം ഇളവുലഭിക്കും.
മാലിന്യ നിര്‍മ്മാര്‍ജ്ജനത്തിന് പത്തനംതിട്ടയിലെഐ.സി.എ.ആര്‍കൃഷിവിജ്ഞാന കേന്ദ്രം തയ്യാറാക്കിയ കമ്പോസ്റ്റിങ്ങ് ഇനോകുലംവിതരണത്തിന് തയ്യാറായിരിക്കുന്നു.  ജൈവ മാലിന്യങ്ങള്‍വിഘടിപ്പിച്ച്‌വളമാക്കി മാറ്റാന്‍ കമ്പോസ്റ്റിങ്ങ് ഇനോകുലത്തിന് കഴിവുണ്ട്.  വീടുകളിലെയുംകൃഷിസ്ഥലത്തെയും മാലിന്യങ്ങള്‍ 30 മുതല്‍ 40 ദിവസംകൊണ്ട്‌ജൈവവളമാക്കി മാറ്റാന്‍ സാധിക്കും. നാടന്‍ പശുവിന്റെചാണകത്തില്‍ നിന്ന്‌വേര്‍തിരിച്ചെടുത്ത സൂഷ്മാണുകൂട്ടായ്മയാണ് കമ്പോസ്റ്റിങ്ങ് ഇനോകുലം. ജൈവ മാലിന്യങ്ങള്‍സംസ്‌കരിക്കുന്ന പ്രക്രിയ 1.        ഒരു ടണ്‍ മാലിന്യം പല അടുക്കുകളായി (ഏകദേശം 100 കിലോ) 
റബ്ബര്‍ പ്ലാന്റേഷന്‍ മാനേജ്‌മെന്റില്‍ റബ്ബര്‍ബോര്‍ഡ് നല്‍കുന്നു. റബ്ബര്‍കൃഷിസംബന്ധിച്ച വിവിധ വശങ്ങള്‍; കാര്‍ഷിക വസ്തുക്കള്‍, മാനവശേഷി എന്നിവയുടെ കൈകാര്യംചെയ്യലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തത്വങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയ വയുള്‍ക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നാലുദിവസത്തെ പരിശീലനം 2019 ആഗസ്റ്റ് 26 മുതല്‍ 29 വരെ കോട്ടയത്തുള്ള റബ്ബര്‍ ട്രെയിനിങ് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടില്‍വെച്ചാണ് നടത്തുന്നത്. റബ്ബറിന്റെ ഉത്പാദനച്ചെലവ്കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള മാര്‍ഗ്ഗങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയാന്‍ പരിശീലനം സഹായിക്കും. പരിശീലനഫീസ് 4000 രൂപ (18 ശതമാനം  ജി.എസ്.ടി. പുറമെ). താമസസൗകര്യം ആവശ്യമുള്ളവര്‍ ദിനംപ്രതി 300 രൂപ അധികം നല്‍കണം.
ജില്ലയില്‍ മഴക്കെടുതിയില്‍ മത്സ്യകൃഷിയില്‍ ഉണ്ടായ നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ വിവരങ്ങള്‍ അടിയന്തിരമായി ഫിഷറീസ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറെ അറിയിക്കണമെന്ന് എഫ് എഫ് ഡി എ ചീഫ് എക്‌സിക്യുട്ടീവ് ഓഫീസര്‍ അറിയിച്ചു. ഫോണ്‍: 04672 202537,7012436113
റബ്ബര്‍തോട്ടങ്ങളില്‍ഇടവിളകള്‍ കൃഷിചെയ്യുമ്പോള്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച്അറിയുന്നതിന് റബ്ബര്‍ബോര്‍ഡ്‌കോള്‍സെന്ററുമായി ബന്ധപ്പെടാം. ഇന്ത്യന്‍ റബ്ബര്‍ഗവേഷണകേന്ദ്രത്തിലെശാസ്ത്രജ്ഞ ഫേബ ജോസഫ്ആഗസ്റ്റ് 7-ാം തീയതി ബുധനാഴ്ചരാവിലെ 10 മുതല്‍ഉച്ചയ്ക്ക്ഒരുമണിവരെകോള്‍സെന്ററില്‍കര്‍ഷകരുടെചോദ്യങ്ങള്‍ക്കുമറുപടി പറയുന്നതാണ്. കോള്‍സെന്റര്‍ നമ്പര്‍ : 0481 2576622.
റബ്ബര്‍പാല്‍സംഭരണം, ഷീറ്റു റബ്ബര്‍സംസ്‌കരണം എന്നിവയെക്കുറിച്ച്കൂടുതലറിയാനും സംശയങ്ങള്‍ ദൂരീകരിക്കാനും കര്‍ഷകര്‍ക്കും റബ്ബര്‍സംസ്‌കരണരംഗത്ത് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവര്‍ക്കും റബ്ബര്‍ ബോര്‍ഡ്‌ കോള്‍ സെന്ററുമായി ബന്ധപ്പെടാം. ഇതുസംബന്ധമായ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക്‌ റബ്ബര്‍ബോര്‍ഡിലെ അസിസ്റ്റന്റ്ക്വാളിറ്റികണ്‍ട്രോള്‍ഓഫീസര്‍ എം.എന്‍. ബിജു 2019 ജൂലൈ 24 ബുധനാഴ്ച രാവിലെ 10 മണി മുതല്‍ ഉച്ചയ്ക്ക്ഒരുമണി വരെ ഫോണിലൂടെ മറുപടി നല്‍കുന്നതാണ്.  കോള്‍സെന്റര്‍ നമ്പര്‍ - 0481 - 2576622.

Pages