Agriculture

Feb 282020
ചെറുകിട റബ്ബര്‍ തോട്ടങ്ങളിലെ ടാപ്പിങ്‌ തൊഴിലാളികള്‍ക്കുള്ള പെന്‍ഷന്‍പദ്ധതിയിലേക്ക് മാര്‍ച്ച് 16 വരെ അപേക്ഷിക്കാം.
ഇന്ത്യാറബ്ബര്‍മീറ്റ് 2020 (ഐ.ആര്‍.എം. 2020) ഫെബ്രുവരി 28, 29 തീയതികളില്‍തമിഴ്‌നാട്ടിലെമാമല്ലപുരത്ത്‌റാഡിസ്സണ്‍ ബ്ലു റിസോര്‍ട്ട് ടെമ്പിള്‍ ബേയില്‍ നടക്കും. റബ്ബര്‍മേഖലയെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന എല്ലാവിഭാഗങ്ങളുടെയും പങ്കാളിത്തത്തോടെരണ്ടുവര്‍ഷത്തിലൊരിക്കല്‍നടത്തുന്ന സമ്മേളനങ്ങളില്‍അഞ്ചാമത്തേതാണ്ഇത്. കര്‍ഷകര്‍, വ്യാപാരികള്‍, ഉത്പന്നനിര്‍മ്മാതാക്കള്‍, നയരൂപകര്‍ത്താക്കള്‍, കാര്‍ഷികോദ്യോഗസ്ഥര്‍, സാമ്പത്തികവിദഗ്ദ്ധര്‍, മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകര്‍എന്നിങ്ങനെ റബ്ബര്‍മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും പങ്കാളിത്തത്തോടെയാണ് സമ്മേളനം നടത്തുന്നത്.
കേരളഗവണ്‍മെന്റിന്റെറബ്ബറുത്പാദനപ്രോത്സാഹനപദ്ധതിയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ അറിയാന്‍ റബ്ബര്‍ബോര്‍ഡിന്റെകോള്‍സെന്ററുമായി ബന്ധപ്പെടാം. ഇതുസംബന്ധമായസംശയങ്ങള്‍ക്ക് നവംബര്‍ 13-ാം തീയതി ബുധനാഴ്ചരാവിലെ 10 മുതല്‍ ഉച്ചക്ക് ഒരുമണിവരെറബ്ബര്‍ബോര്‍ഡിലെഡെവലപ്‌മെന്റ്ഓഫീസര്‍വി.ഡി. ഹരിഫോണിലൂടെമറുപടി നല്‍കുന്നതാണ്. കോള്‍സെന്റര്‍ നമ്പര്‍ 0481  2576622 ആണ്.
ടാപ്പു ചെയ്യാതെ കിടക്കുന്ന തോട്ടങ്ങളില്‍ റബ്ബര്‍ബോര്‍ഡ് കമ്പനികളുടെയും റബ്ബറുത്പാദക സംഘങ്ങളുടെയും സഹായത്തോടെ വിളവെടുപ്പ് നടത്തുന്നതിനായി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന റബ്ബര്‍തോട്ടങ്ങള്‍ ദത്തെടുക്കല്‍ പരിപാടി, ടാപ്പര്‍മാരുടെ കുറവുമൂലമുള്ള പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതിനായി രൂപവത്കരിച്ചിരിക്കുന്ന ടാപ്പര്‍ബാങ്കുകള്‍ എന്നിവയെക്കുറിച്ച്  അറിയുന്നതിന് റബ്ബര്‍ബോര്‍ഡ്‌  കോള്‍സെന്ററുമായി ബന്ധപ്പെടാം.
സംസ്ഥാന ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ മിഷൻ-കേരള മുഖാന്തരം 2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന 'മിഷൻ ഫോർ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഡെവലപ്പ്‌മെന്റ് ഓഫ് ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ' പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രോജക്ട് അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കാർഷിക പദ്ധതികൾക്കുള്ള അപേക്ഷ  ക്ഷണിച്ചു. വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക് www.hortnet.kerala.nic.in സന്ദർശിക്കുകയോ മിഷൻ ഡയറക്ടർ, സംസ്ഥാന ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ മിഷൻ-കേരള, മീഡ്‌സ് ലൈൻ, യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി. പി.ഒ, പാളയം, തിരുവനന്തപുരം-34 (ഫോൺ: 0471-2330856, 2330867) എന്ന മേൽവിലാസത്തിൽ നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടുകയോ ചെയ്യണം.
റബ്ബര്‍മരങ്ങള്‍ പുതുതായിടാപ്പിങ് ആരംഭിക്കുമ്പോള്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍, ആഴ്ച്ചട്ടാപ്പിങ് എന്നിവയെക്കുറിച്ചറിയാന്‍ റബ്ബര്‍ബോര്‍ഡിന്റെകോള്‍സെന്ററുമായി ബന്ധപ്പെടാം. ഇതുസംബന്ധമായചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് 2019 ആഗസ്റ്റ് 28 ാം തീയതി ബുധനാഴ്ചരാവിലെ 10 മുതല്‍ഉച്ചയ്ക്ക്ഒരുമണിവരെ  ഇന്ത്യന്‍ റബ്ബര്‍ഗവേഷണകേന്ദ്രത്തിലെശാസ്ത്രജ്ഞന്‍    ഡോ. ആര്‍.രാജഗോപാല്‍ഫോണിലൂടെമറുപടി നല്‍കും. കോള്‍ സെന്റര്‍ നമ്പര്‍ 0481 2576622. 
റബ്ബര്‍ബഡ്ഡിങ്ങിലും കപ്പുതൈഉണ്ടാക്കുന്നതിലും റബ്ബര്‍ബോര്‍ഡ് പരിശീലനം നല്‍കുന്നു. ബ്രൗണ്‍ ബഡ്ഡിങ്, ഗ്രീന്‍ ബഡ്ഡിങ്, കപ്പുതൈകളുടെ നിര്‍മ്മാണം എന്നിവയിലുള്ള പരിശീലനം ആഗസ്റ്റ് 23-ന്  കോട്ടയത്തുള്ളറബ്ബര്‍ ട്രെയിനിങ് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടില്‍ വച്ച് നടക്കും. പരിശീലനഫീസ് 500 രൂപ (18 ശതമാനം ജി.എസ്.ടി പുറമെ). പട്ടികജാതി-പട്ടികവര്‍ഗ്ഗത്തില്‍പെട്ടവര്‍ക്ക ജാതിസര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്ഹാജരാക്കുന്ന പക്ഷം, ഫീസില്‍ 50 ശതമാനം ഇളവുലഭിക്കുന്നതാണ്. റബ്ബറുത്പാദക സംഘങ്ങളില്‍ അംഗങ്ങളായിട്ടുള്ളവര്‍ അംഗത്വസര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്     ജരാക്കിയാല്‍ ഫീസില്‍ 25 ശതമാനം ഇളവ്‌ലഭിക്കും.
  പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ ഐ.സി.എ.ആര്‍- കൃഷിവിജ്ഞാനകേന്ദ്രം, കാര്‍ഡില്‍വച്ച്   കൂണ്‍കൃഷി  എന്ന വിഷയത്തില്‍ പരിശീലനം ഈ മാസം27ന്  രാവിലെ 10 മണിമുതല്‍ നടത്തപ്പെടും.കൂണ്‍കൃഷി പരിശീലനം പങ്കെടുക്കാന്‍താല്പര്യമുള്ളവര്‍ആഗസ്റ്റ് 24 ന് 4 മണിക്ക് മുമ്പായി സീനിയര്‍ സയന്റിസ്റ്റ്ആന്റ്‌ഹെഡ്, ഐസിഎആര്‍-കൃഷിവിജ്ഞാന കേന്ദ്രം, കാര്‍ഡ്, കോളഭാഗം പി.ഒ., തടിയൂര്‍, തിരുവല്ല-689545 എന്ന വിലാസത്തിലോ 9447801351 എന്ന ഫോണ്‍ നമ്പരിലോ പേര് രജിസ്റ്റര്‍ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളെ ഔഷധസസ്യ ഗ്രാമങ്ങളാക്കി മാറ്റുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ സംസ്ഥാന ഔഷധസസ്യ ബോര്‍ഡ് നടപ്പാക്കുന്ന ഗൃഹചൈതന്യം പദ്ധതിയുടെ മൂന്നാം ഘട്ടത്തിന് ജില്ലയില്‍ തുടക്കമായി. വീട്ടില്‍ ഒരു വേപ്പും കറിവേപ്പും എന്ന സന്ദേശത്തോടെ ഔഷധസസ്യ സമ്പത്ത് പരിപോക്ഷിക്കുന്നതിന് മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുമായി സഹകരിച്ച് നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതിയുടെ  മൂന്നാം ഘട്ടത്തില്‍ മാനന്തവാടി, സുല്‍ത്താന്‍ ബത്തേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകള്‍ക്ക് കീഴിലെ ഗ്രാമപഞ്ചാത്തുകളാണ് ഉള്‍പ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ജില്ലയില്‍ കോട്ടത്തറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലാണ് പദ്ധതി പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തില്‍ ആദ്യം നടപ്പാക്കിയത്.
ഓണത്തിനൊരു മുറം പച്ചക്കറി പദ്ധതിക്ക് ഊര്‍ജ്ജം പകരാന്‍ മറവന്‍തുരുത്തിലെ കാര്‍ഷിക കര്‍മ്മ സേന. വൈക്കം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മേഖലയില്‍ ആവശ്യമായ  മുഴുവന്‍ വിത്തുകളും തൈകളും സേനയാണ് ലഭ്യമാക്കുന്നത്.   പയര്‍, വെണ്ട, ചീര, തക്കാളി, വഴുതന, പച്ചമുളക്, വെള്ളരി, പാവല്‍, പടവലം എന്നിവയുടെ തൈകള്‍ ഇതില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നു. മണ്ണുത്തി കാര്‍ഷിക സര്‍വകലാശാലയില്‍ നിന്നാണ് വിത്തുകള്‍ എത്തിക്കുന്നത്. മറവന്‍തുരുത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ  മുഴുവന്‍ തരിശു പാടങ്ങളിലും കൃഷിയിറക്കാനുള്ള പദ്ധതിയും കര്‍മ്മസേനആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
റബ്ബറിന്റെ പുതുക്കിയ വളപ്രയോഗ ശുപാര്‍ശകള്‍, ഓണ്‍ലൈന്‍ വളപ്രയോഗശുപാര്‍ശ എന്നിവയെക്കുറിച്ചറിയാന്‍ റബ്ബര്‍ബോര്‍ഡ്‌ കോള്‍സെന്ററുമായി ബന്ധപ്പെടാം. ഇതുസംബന്ധമായ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് ഇന്ത്യന്‍ റബ്ബര്‍ ഗവേഷണകേന്ദ്രത്തിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്‍ ഡോ. ജോഷ്വ ഏബ്രഹാംജൂണ്‍  26-ാം തീയതി ബുധനാഴ്ചരാവിലെ 10 മണിമുതല്‍ ഉച്ചക്ക് ഒരുമണിവരെമറുപടി നല്‍കുന്നതാണ്. കോള്‍സെന്റര്‍ നമ്പര്‍ 0481-2576622 ആണ്. പൊതുശുപാര്‍ശ അനുസരിച്ചോ, മണ്ണുംഇലയും പരിശോധിച്ചതിന്റെഅടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളശുപാര്‍ശപ്രകാരമോറബ്ബറിന് വളമിടാം. മണ്ണുംഇലയും പരിശോധിക്കാന്‍ കഴിയാത്തവര്‍ക്ക് ഓണ്‍ലൈന്‍ വളപ്രയോഗശുപാര്‍ശയുംഇപ്പോള്‍ലഭ്യമാണ്.

Pages