Travel

Feb 252020
 നിങ്ങൾ വിശ്വാസിയാണോ? പക്ഷിനിരീക്ഷകയോ ഔഷധസസ്യാന്വേഷകയോ പുരാവസ്തു ഗവേഷകയോ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകയോ പ്രകൃതിസ്നേഹിയോ സന്യാസിയോ ആണോ? എങ്കിൽ സണ്ടൂരിനെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിയ്ക്കണം.
വിയറ്റ്നാമിലെ ഹനോയ്.അവിടെ പഴയ പട്ടണപ്രദേശങ്ങളിലെ വിനീതവും വീതി കുറഞ്ഞതുമായ എടുപ്പുകൾക്കിടയിലൂടെ ഇരുവരയൻപാമ്പു പോലെ ഇഴഞ്ഞു പോകുന്ന തീവണ്ടിപ്പാത. പാതയോരത്തെ ഒരു കൊച്ചു കഫേയുടെ ഉമ്മറത്തിരുന്ന് ഈ തീവണ്ടിപ്പാതയെ ഇംഗ്ലീഷിലിടുമ്പോൾ Train Street ആകുന്നു. ഞങ്ങളതിനെ 'തീവണ്ടിത്തെരുവ് ' എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൂടെ സഞ്ചാരികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പടംപിടുത്തപ്രദേശമായിത്തീർന്ന തീവണ്ടിത്തെരുവ്. ഒരു സാദാ തെരുവിനൊരുക്കാവുന്ന കാഴ്ചകളൊക്കെ ഈ തെരുവും നൽകുന്നുണ്ട്. കൊച്ചുവീടുകളിൽ വീർപ്പുമുട്ടി പുറത്തേക്ക് തെറിച്ചു വീഴുന്ന ജീവിതങ്ങൾ. ഓടിക്കളിക്കുന്ന കിടാങ്ങൾ.ഉണങ്ങാൻ കിടക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ.
India's tourism growth slowing The tourism boom in the last quarter of the financial year has affected the tourism sector. The protests against the Citizenship Amendment Act have become a problem on the streets and on environmental pollution, including in Delhi. Many foreign countries have warned citizens about this. In 2019, 1.10 crore foreigners visited the country. This is a 3.1% increase over the previous year. An increase of 5.2 per cent last year and 14 per cent in 2017, according to data from the Department of Tourism and the Bureau of Immigration.
“Find the Incredible You” Campaign focuses on the promotion of niche tourism products of the Country on digital and social media. It focuses on transformative experiences brought alive through unique storytelling in the format of autobiographies of travellers, with the tagline ‘Find the Incredible you’.  The Campaign was the winner of the Pacific Asia Travel Association (PATA) Gold Award 2019.
Tourist buses in the state have been made mandatory by the colour of white. The outer body was allowed to be white and the centre a darker colour. No other colours, letters, paintings or decorations. The front should only be written as a tourist. The name of the operator can be written at a maximum height of 40 cm on the back. 
Railways have decided to run the third private train on the Indore-Varanasi route. "If both the private buses had been released last month by Thejas Express, the railways would not have fallen into this category," Railway officials said.  It is expected to run in the last week of February or early March. Like the other two private trains, it will be run by the Indian Railway Catering and Tourism Corporation. The first private train started from New Delhi to Lucknow in October last year and the second on its way from Mumbai to Ahmedabad last week.
Railway ticket examiners in bright white to super look. The change is in the Thiruvananthapuram division. Navy Blue Pants and White Shirt The coat also changed colour from black to blue. The red tie was blue. The shoes and belt will remain black. The same goes for women. When you work on a train, you have blue coats. The badge also changes. Ticket Inspector has a star. The seniors have two stars and the Chiefs three. Typical TTEs No Mark Star.
Where do you get the most expensive luxury in the world? Which of these is a famous city where the rich choose to marry? You know all this. Look at the list of luxury cities released by research firm Julius Bauer Group.
Chess and tourism are aimed at attracting tourists and celebrities to the state of Kerala. From January 27 to February 1, the tournament will be organized with the help of beaches and other attractions. The project is being run by a group called Orient Chess Moves by Manoj Kumar, Joe Parappally and four chess lovers.
Ministry of Road Transport and Highways has invited suggestions and comments for the proposed amendment of Rule 115 to mandate BS-VI level emission norms for Quadricycle with effect from 1st April 2020. The amendment proposes to insert separate sub-rule 17B after the sub-rule 17A.  Present emission norms for Quadricycle are Bharat Stage IV as per sub-rule 17A of rule 115, notified vide G.S.R. 518 dated 1st June 2018 having enforcement date 1st June 2018.
8.33 lakh passengers got tickets in a single day via the UTS Mobile App launched by Railways for general ticket purchasing. This is the figure of the Central Railway Mumbai Division. On December 16, so many passengers bought their tickets. With the purchase of tickets, the Railways has earned Rs 67.93 lakh. Railways tweeted that this is the first time such general tickets are made available through mobile phones. According to Central Railway, 11.86 per cent of the passengers booked through App.

Pages

Food & Entertainment

Feb 272020
നാളെ കഴിഞ്ഞാൽ വിഭജിക്കുമെന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ട് വിഭജിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങോട്ട് പോകുമെന്നറിയില്ല. അപ്പുറത്തെ മുറിയിൽ അമ്മ പാക്കിസ്ഥാനാണ് ഇപ്പുറത്തെ മുറിയിൽ അച്ഛൻ ഇന്ത്യയും