LifeStyle

May 92019
.തേങ്ങിക്കരഞ്ഞോരെൻ ഹൃദയത്തിലെപ്പോഴും... നിന്നെക്കുറിച്ചുള്ള  ഓർമ്മമാത്രം....  നിൻ ചിത്രമെൻ  ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചു......  നിൻ സ്വരം കേൾക്കാനായ്  കാത്തിരുന്നു  ഞാൻ. 
ഹിന്ദുക്കളുടെ നവവത്സരം ആരംഭിക്കുന്നത് മേടവിഷുവിനാണ് .അതുകൊണ്ടാണ് മേടവിഷു ഒരുവിശേഷദിവസമായി ആഘോഷിക്കുന്നത് .കേരളത്തിലെ കാർഷികോത്സവംകൂടിയാണ് കേരളത്തിലെ പ്രധാന വിളവെടുപ്പ് വിഷുവിനാണ് മേടം ഒന്നിനാണ് വിഷു ആഘോഷിക്കുന്നത് . ലോകത്ത്‌ എവിടെയായാലും മലയാളി മറക്കാതെ ആഘോഷിക്കുന്നു.ഒരു വർഷത്തെ  ഫലമാണ് വിഷുഫലം വിഷുവിനായി നാട് ഒരുങ്ങുമ്പോൾ  കണിക്കൊന്നകളും പൂത്തുതുടങ്ങും വേനലിൽ സ്വർണ്ണത്തിന്റെ  നിധി ശേഖരം തരുന്ന വൃക്ഷം  എന്നാണ് കൊന്നകളെപ്പറ്റി പുരാണത്തിൽ പറയുന്നത് . ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് വിഷുക്കണിയാണ് വിഷുക്കൈനീട്ടം  വിഷുസദ്യ വിഷുക്കളി ഇവയെല്ലാമാണ്  പ്രധാന ആഘോഷം . .
ഉണക്കറബ്ബറില്‍നിന്നുള്ള  ഉത്പന്നനിര്‍മ്മാണത്തില്‍ റബ്ബര്‍ബോര്‍ഡ് പരിശീലനം നല്‍കുന്നു. മോള്‍ഡഡ്, എക്‌സ്ട്രൂഡഡ്, കാലെന്‍ഡേര്‍ഡ് ഉത്പന്നങ്ങളുടെ നിര്‍മ്മാണം, പ്രകൃതിദത്തറബ്ബര്‍, കൃത്രിമറബ്ബര്‍, റബ്ബര്‍കോമ്പൗണ്ടിങ്, പ്രോസസ്സ്‌കണ്‍ട്രോള്‍, വള്‍ക്കനൈസേറ്റ് പരിശോധനകള്‍ എന്നിവയിലുള്ള പരിശീലനം  2019 മാര്‍ച്ച് 18 മുതല്‍ 22 വരെകോട്ടയത്തുള്ളറബ്ബര്‍ ട്രെയിനിങ് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടില്‍ വെച്ചു നടക്കും. ഫീസ് 5,000/ രൂപ (നികുതി പുറമെ). താമസസൗകര്യംആവശ്യമുള്ളവര്‍ ദിനംപ്രതി 300 രൂപ അധികം നല്‍കണം.
കടമക്കുടി പഞ്ചായത്ത് നിവാസികളെ കൂടുമത്സ്യ കൃഷിയിലൂടെ ചെറുകിട സംരംഭകരാക്കാൻ കേന്ദ്ര സമുദ്രമത്സ്യ ഗവേഷണ സ്ഥാപനം (സിഎംഎഫ്ആർഐ). കോരാമ്പാടം സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ പിന്തുണയോടെയാണ് പ്രദേശവാസികളെ കൂടുമത്സ്യ കൃഷി ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തിൽ, പഞ്ചായത്തിലെ 114 പേർക്ക് കൂടുകൃഷി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പരിശീലനം നൽകി. കൂടുനിർമാണം, കൃഷി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സ്ഥല നിർണയം, സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണം, യോജിച്ച മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ കണ്ടെത്തൽ, പരിപാലനം, തീറ്റ നൽകൽ, വിളവെടുപ്പ്, വിപണനം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ മൂന്ന് ദിവസത്തെ പരിശീലനമാണ് നൽകിയത്.
The standards for food grains have been prescribed under sub-regulation 2.4.6 of Food Safety and Standards (Food Product Standards and Food Additives) Regulations, 2011 which have to be complied with by all Food Business Operators (FBOs).
Rapid urbanisation and digitisation, increasing disposable incomes and lifestyle changes of the middle-class are leading to a major revolution in the Indian retail sector, which is pegged to grow by 60% to reach US$ 1.1 trillion by 2020. The government has clearly hit the bullseye by easing the FDI norms in the retail sector over the past few years. Reacting to the immense opportunities and diminishing entry barriers into the Indian retail scene, overseas retailers are now expanding exuberantly. And it’s not just the metros they’re targeting.
Common Services Centres (CSCs) under Digital India mission are providing Citizen Centric Services. CSCs are delivering many government and non-government services to citizens in rural India across the country. They have also launched many products: like Patanjali, i-Ball, Samsung and signed an agreement with many service providers. Common Services Centres (CSCs) are also selling IFFCO fertilizers and seeds through its vast network in the country.
The Union Cabinet chaired by Prime Minister Shri Narendra Modi has given its approval for revision of the project outlay for setting up of India Post Payments Bank (IPPB) from Rs. 800 crore to Rs. 1,435 crore.  The additional sum of Rs. 635 crore in the revised cost estimates is on account of Rs 400 crore for Technology Costs and Rs 235 crore for Human Resource Costs.
To ensure that Photo Voter Slips are distributed to all the voters during the forthcoming Assembly elections of Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Mizoram and Rajasthan, the Commission has directed the Chief Electoral Officers (CEO) to streamline the distribution of Photo Voter Slips by Booth Level Officers.
Fashion designing is the applied art devoted to making stylish clothing and lifestyle accessories. The art is influenced by cultural and social attitudes, has evolved over time and place. Fashion designing has come a long way from the designer clothes worn by the royalty of the ancient world to the haute couture products of the present. Fashion designing is one of the most lucrative, appealing, glamorous and exciting career options in today's world. If one has the penchant for creativity, style and originality, a career in fashion designing is the apt one.
Share- taxis, share bike, now share- cycle concept is planned for the Kochi city to bring down the traffic hazards like pollution, accidents and improve health, over and above "save money on transportation".

Pages

Entertainment

Mar 132019
Bobby McFerrin, an American Vocalist and composer famous for his extraordinary ability to imitate not only the sound of single instruments but also entire ensembles using only his voice.