Health

Feb 252020
ഹൃദയത്തിലെ മേല്‍ അറകളെ തമ്മില്‍ വേര്‍തിരിക്കുന്ന ഭിത്തിയില്‍ ജന്മനായുണ്ടാകുന്ന സുഷിരം ശസ്ത്രക്രിയ കൂടാതെ അടയ്ക്കാനുള്ള ഉപകരണവും അത് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനവും വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത് ശ്രീചിത്ര തിര
Researchers at Sree Chithra have developed a surgical closure device and implantation system in the wall separating the upper lobe of the heart. "Chithra A.S.D Occluder" is the name of the device. Sree Chithira Thirunal Institute for Medical Sciences and Technology has applied for an Indian patent for the design of a device made of Nitinol wires and nonwoven polyester. They also applied for a patent of the built-in system to install the device.
യു.കെയിലെ എൻ.എച്ച്.എസ് ട്രസ്റ്റിനുകീഴിലുളള ആശുപത്രികളിലേക്ക് നഴ്‌സുമാരെ ഒ.ഡി.ഇ.പി.സി വഴി നിയമനം നടത്തുന്നു. നഴ്‌സിംഗിൽ ഡിഗ്രി അഥവാ ഡിപ്ലോമയും ആറ് മാസത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയവും ഉളളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. ഐ.ഇ.എൽ.റ്റി.എസ്/ഒ.ഇ.റ്റി നിശ്ചിത സ്‌കോർ നേടിയിരിക്കണം. നിയമനം സൗജന്യമാണ്. വിശദവിവരങ്ങൾക്ക് www.odepc.kerala.gov.in ൽ ലഭിക്കും. ഒ.ഡി.ഇ.പി.സി.യിൽ ഓൺലൈനായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അപേക്ഷിക്കണം. ഇമെയിൽ:  glp@odepc.in   
The video of a young Chinese man protesting against the spread of the coronavirus and is being discriminated against by Asians in various countries. The video was shared by the Chinese Italian Youth Union on Facebook. Chinese-born Massimiliano Martigli Jiang, who lives in Italy, has creatively protested against the discrimination faced by the Chinese in the wake of Corona. 
The Government has formulated the National Health Policy, 2017, which aims at the attainment of the highest possible level of good health and well-being, through a preventive and promotive health care orientation in all developmental policies, and universal access to good quality health care services without anyone having to face financial hardship as a consequence.
Comprehensive development at General Hospital to enhance infrastructure and create a friendly atmosphere. The first phase of the Master Plan to end space constraints and inconveniences was approved. 143.06 crore in the first phase. The money is available through Kifby. A detailed DPR submitted by the hospital authorities. Approved by the Department of Health.
A student from Kasaragod district who had just returned from Wuhan has been diagnosed with the novel coronavirus, Health Minister KK Shailaja teacher said. Student's condition at Kanjangad District Hospital is satisfactory. The minister said that the health condition of any person currently admitted to the hospital was not of concern.  In a separate statement, two students from Thrissur and Alappuzha districts have been tested for 104 samples till Sunday. With this, three people in the state have been confirmed with the coronavirus, the minister said.
After the corona confirmed in Kerala, the preparations were found in Thrissur. The pavement block of the Medical College Hospital was built as an Isolation Ward. There are 17 rooms here. The facility can monitor and treat 24 people at once. Separate toilets are ready for everyone. 
The outbreak of a mysterious new Corona Virus is rapidly spreading. The whole world is going through the fear of this Corona Virus, the Research Councils under the Ministry of AYUSH, Government of India have issued advisory based on the Indian traditional medicine practices, Ayurveda, Homeopathy and Unani. As per the Ayurvedic Practices, the following Preventive Management Steps are suggested.
According to the US Center for Disease, robots are mainly used to treat the first corona confirmed patient in the United States. Officials explained that the robots were being used to treat the disease in the face of an outbreak of human-to-human transmission. The 30-year-old patient is being treated at a hospital in Everett, Washington. He was hospitalized after being diagnosed with coronavirus last Monday. He returned to the United States after a visit to China, where he was diagnosed with symptoms. 
മധ്യ ചൈനയിലെ പ്രധാന വ്യാവസായിക കേന്ദ്രമായി അറിയപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് തുറമുഖ നഗരമായ വുഹാൻ. ഏതാണ്ട് 11 ദശലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ അധിവസിക്കുന്ന വുഹാനിൽ നിന്ന് പ്രതിദിനം വ്യോമ മാർഗം യാത്ര ചെയ്യുന്നവരുടെ എണ്ണം തന്നെ മുപ്പതിനായിരത്തിലേറെ വരും. പെട്ടെന്നാണ് കാരണമെന്തെന്നറിയാത്ത ഏതാനും ന്യൂമോണിയ കേസുകൾ വുഹാനിൽ നിന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയ്ക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത്. നാല് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട കേസുകളുടെ എണ്ണം 44 ആയി വർധിച്ചു.

Pages