Education

Ink of Rosiness
Aug 22017
പ്രണയത്തിന്റെ മഷി തുള്ളികൾ 
The Central Board of Secondary Education (CBSE) announced on Friday that the Class XII results (Senior School Certificate Examination) for 2017 for all CBSE regions would be declared on May 28 in the forenoon. As per previous years, this year also the CBSE is hosting its results on net with the technical support of National Informatics Centre (NIC), Department of Information Technology, Ministry of Communications and Information Technology, Govt. of India. The students can access their results through following websites:
Munthrivalli
മുന്തിരിവള്ളി വിഷാദം കത്തിച്ച തിരികൾ   കേട്ട് പോയി അസ്തമയ വെളിച്ചത്തിൽ.  വിശ്വാസത്തിൽ തിളങ്ങുന്ന കിരണങ്ങൾ  ചിപ്പിയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ മാഞ്ഞു പോയി.   ചൈതന്യമുള്ള നിലാവിൽ  നിറഞ്ഞ ഒഴുകുന്ന കാരുണ്യം.  പ്രളയത്തിൽ ഒഴുകി പൊയ പ്രതാപങ്ങൾ  തെളിഞ്ഞു വന്നു കലങ്ങിയെ ഒഴുക്കിൽ  നിന്നും  മുന്തിരിത്തോപ്പിൽ  അലിഞ്ഞു പോയ് കിരണങ്ങൾ  ചുവന്നു തുടിത്തു നില്കുന്നു മുന്തിരികളിൽ  മേലാപ്പിൽ മുന്തിരിക്കൊടി രചിച്ച  ഓജസ്സ് പളങ്കുപോലുള്ള ഗ്ലാസിൽ കൗതുകം തിളങ്ങി നിന്ന
will schools get textbooks on time?
Delivery of text books to school children will be carried out  well before the beggining of 2017-18 Acadamic year, Thanks to KBPS- Kerala Books and Publications Society, which has made it possible this year. KBPS having resource and capabilities with state of art printing units and technicaly known how trained men to undertake such tasks. More and more, has six units of printing machineries. It tooks 10 months to print Travanacore text books. Profit share of Rs.35 crores with just Rs.65 crores is quite remarkable.
Rubix cube is familiar to one and all.The struggle to solve the Rubix cube is well known.But now a Dutch man, Mats Valk,has set a new world record over the weekend of solving this cube in just 4.74 seconds. He broke the existing record of 4.90 seconds which was set by 14-year-old Lucas Etter last year.Valk spent more time examining the cube than he did actually solving it. According to reports Valk is only the second person ever to set a five second time.
THIRUVANANTHAPURAM:  A grand project to create a wiki for all schools in Kerala, India’s most literate state, will be rebooted from November 1, five years after its first foray ran aground within two years of its launch. This time, the State government’s IT@School Project is bracing up to put its full weight behind the project, with the State’s entire student, teacher and alumni communities girding up to give it heave-ho.
The State Council of Educational Research and Training (SCERT) is an autonomous academic body functioning under the umbrella of the Department of General Education of the Government of Kerala. SCERT is concerned with the academic aspects of school education including formulation of curriculum, preparation of textbooks, teachers' handbooks and teacher training. It advises the Government on policy matters relating to school education. 
സ്വാഭാവിക റബ്ബര്‍ സ്ഥിതിവിവര കണക്കുകള്‍ ക്രോഡീകരിച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് റബ്ബര്‍ ബോര്‍ഡിലെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആന്‍ഡ് പ്ലാനിംഗ് വിഭാഗമാണ്. 2010 ഏപ്രില്‍ മുതല്‍ 2016 ജനുവരി മാസം വരെയുള്ള സ്ഥിതിവിവര കണക്കുകള്‍ ക്രോഡീകരിച്ചതാണ് ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തില്‍ കാണാന്‍ കഴിയുക.
ഏത് പരിസ്ഥിതിയില്‍ ജനിച്ച് വളര്‍ന്ന കുട്ടികളായാലും അവരുടെ നഴ്‌സറി സ്‌കൂള്‍ വിദ്യാഭ്യാസം അക്കാഡമിക മികവിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഓക്‌സ്‌ഫോര്‍ഡ് സര്‍വകലാശാല നടത്തിയ പഠനത്തിലാണ് ഈ കണ്ടെത്തല്‍. വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് വേണ്ടിയാണ് പഠനം നടത്തിയത്. പ്രീസ്‌കൂള്‍ വിദ്യാഭ്യാസം നേടുന്ന കുട്ടികള്‍ക്ക് അത് നേടാത്തവരെ അപേക്ഷിച്ച് പൊതുപരീക്ഷകളില്‍ വന്‍ വിജയം നേടാന്‍ സാധിക്കുന്നതായി ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു.

Entertainment

Going in Style
Jul 312017
Movie worth to rent and watch.