Education

Jan 232018
 സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിലും  സ്കൂളുകളിലും , റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൽ  പതാക ഉയർത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച് പുതിയ  മാർഗ നിർദേശങ്ങളാണ്  പൊതു ഭരണ വകുപ്പ്  സെക്രട്ടറി ബിശ്വാസ് സിൻഹ പുറപ്പെടുവിച്ചരിക്കുന്നത് സർക്കാർ  
Indian Institute of Space Science and Technology (IIST), situated at Thiruvananthapuram is a Deemed to be University under Section 3 of the UGC Act 1956. IIST functions as an autonomous body under the Department of Space, Government of India. The idea of such an institute was mooted keeping in mind the need for high-quality manpower for the Indian Space Research Organization, one of world’s leading scientific organizations engaged in space research and space applications.
58th Kerala School Kalolsavam brings smiles on the school children of Kozhikode, who won this year's Kalolsavam with 895 points. The silver line is that they won12th consecutive time, which is a record in school kalolsavam. Palghat comes second with 893 points and Mallapuram with 875 points comes third. Thrissur the cultural capital of Kerala is the venue, rightfully for the conduct of the festival.
 തൃശൂർ നടക്കുന്ന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ അപ്പീൽ പ്രളയം,ഇന്നലെ രാത്രി വരെ ഉള്ള കണക്കു പ്രകാരം 50 ലക്ഷത്തോളം രൂപ വരുമാനം ലഭിച്ചതായാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് , ലോവർ അപ്പീൽ കമ്മിറ്റിക്കു മുൻപിൽ ഇതു വരെയെത്തിയത് 988 അപ്പീലുകളാണ് ഇതിൽമാത്രം 49 .5 ലക്ഷം രൂപയോളം വരുമാനം ലഭിച്ചു . ഫല പ്രഖ്യാപനനത്തിനു ശേഷം ഹയർ അപ്പീൽ കമ്മറ്റിയിലും നൂറോളം അപ്പീലുകള് ലഭിച്ചട്ടുണ്ട് . ഈ വരുമാനം തന്ന 25 ലക്ഷത്തോളം വരും . ഭാരതനാട്യം , മോഹിനിയാട്ടം തുടങ്ങിയ മത്സരങ്ങൾക്കാണ് ഹയർ അപ്പീലുകള് കൂടുതൽ ലോവർ ആപ്പിളുകൾക്കു 5000 രൂപയും ഹയർ അപ്പീലുകൾക്കു 2 ,500 രൂപയുമാണ് തുക .
National Legal Services Authority is set to organize 'Adalat' on December 9th 2017 in all the states of the country. As a part of the mega- National Adalat, an "Adalat" on Saturday the 9th, will be held in Thiruvananthapuram. 9500 cases related to bank recovery, electricity-related, revenue, civil, criminal compounding, family related issues will be taken up and judgment passed. 40 booths have been set up to hear the cases in Thiruvananthapuram.
Even as a revolution raged in faraway Russia in the winter of 1917, the then kingdom of Travancore in the southwestern corner of India was sowing the seeds of a revolution of of another kind -- in the field of education.On November 23, 1917 the princely state of Travancore ordered the setting up of a committee to study and report back on whether or not it was desirable to set up a local university in the kingdom.“The expansion and improvement of collegiate education in the State has been engaging the attention of His Highness the Maharaja’s government for sometime past,” the GO reads.
The research team headed by Dr.Kalesh Sadasivan and Manoj Kripakaran, members of Natural History Society has found a new species of ant, belonging to Tyrannomyrmex genus which is found in Periyar Tiger Reserve.
Five Indian states to have New Governers - The Indian President Ram Nath Kovind  announced the much awaited appointments of Governers to the states of Arunachal Pradesh,Assam,Bihar,Meghalaya and the Tamil Nadu. Appointment of Mr.Banwarilal Purohit,hailing from Nagapur in Maharastra , as the Governer of Tamil Nadu is the high light , ending the long absence of a regular Governer, which had seen several twists and turns in the AIADMK's rankings during past one year,waiting for the incharge Maharastra Governer to take calls on the changing scenerio after M/s Jayalalitha's demise.
Ink of Rosiness
പ്രണയത്തിന്റെ മഷി തുള്ളികൾ  അജ്ഞാത സമയത്തെ സഞ്ചാരികൾ അവർ  നടപാതയിലൂടെ നടന്നു എത്രയോ ചുവടുകള്‍ പ്രണയത്തിന്റെ പാലം നെയ്തു മഷി തുള്ളികൾ  അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഉറച്ചു ആ നിറങ്ങൾ. സൂര്യ രശ്മികൾ അവളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഒഴുകി പുത്തൻ പേജിന്റെ ഗന്ധത്തിൽ അലിഞ്ഞു  അസ്തമയം കണ്ടു അവൾ ദിര്ഘശ്വാസം വിട്ടു  നിലാവിൽ രചിച്ചു ഗാനങ്ങൾ മനസ്സിൽ നിന്നും തുളുംബി. വഴുതിയെ വാക്കുകൾ കൈകൊണ്ടു കോരി എടുത്തു  ദളങ്ങളുടെ അരുവിയിൽനിന്നും അവൾ മാലകൾ കോർത്തു അവളുടെ പേനയിൽ നിന്നും മഷി തുള്ളികൾ ഒഴുകി  തൂവൽ മഴ പെയ്തു ഒരാളുടെ മന്നസ്സിൽ. 
The Central Board of Secondary Education (CBSE) announced on Friday that the Class XII results (Senior School Certificate Examination) for 2017 for all CBSE regions would be declared on May 28 in the forenoon. As per previous years, this year also the CBSE is hosting its results on net with the technical support of National Informatics Centre (NIC), Department of Information Technology, Ministry of Communications and Information Technology, Govt. of India. The students can access their results through following websites:

Pages

Entertainment