2020-ലെ ധീരതയ്ക്കുള്ള പുരസ്കാരങ്ങൾ രാഷ്ട്രപതി സമ്മാനിച്ചു

ഇന്ന് രാവിലെ (നവംബർ 22, 2021) രാഷ്ട്രപതി ഭവനിൽ നടന്ന ഡിഫെൻസ് ഇൻവെസ്റ്റിച്ചർ ചടങ്ങ്-1-ഇൽ രാഷ്ട്രപതി ശ്രീ രാം നാഥ് കോവിന്ദ് ധീരതയ്ക്കും, വിശിഷ്ട സേവനത്തിനുമുള്ള പുരസ്‌കാരങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചു. .

2020-ലെ പുരസ്കാരങ്ങളിൽ ആദ്യഘട്ടമാണ് രാവിലെ വിതരണം ചെയ്തത്. രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടത്തിലെ പുരസ്കാര വിതരണം  ഇന്ന് വൈകുന്നേരം നടക്കും.

പുരസ്കാര ജേതാക്കളുടെ പട്ടികയ്ക്കായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക:

https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2021/nov/doc2021112211.pdf 

Recipe of the day

Nov 162021
INGREDIENTS