പാസ്‌പോർട്ടിൽ നിന്നും അവസാന പേജ് ഒഴുവാക്കുന്നു

 കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയമാണ് പാസ്‌പോർട്ടിൽ നിന്നും അവസാന പേജ് നീക്കം ചെയ്യ്ന്നതിനുള്ള നിർദേശം പാസ്പോര്ട് ഓഫീസർ മാർക്ക് നൽകിയത് , കുടുംബ വിവരങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന അവസാന പേജിൽ അപേക്ഷകന്റെ (അപേക്ഷക യുടെ ) പിതാവിന്റ പേര് ,മാതാവിന്റ പേര് , ഭാര്യാ യുടെ (അല്ലങ്കിൽ ഭർത്താവിന്റ )പേര് നിലവിലെ മേൽവിലാസം എന്നിവയും ഫയൽ നമ്പറുമാണുള്ളത് .പാസ്പോർട്ടിൻ്റെ ആദ്യ പേജിൽ അപേക്ഷകന്റ പേര്, ഫോട്ടോ, ഒപ്പു, ജനന തീയതി, ജന്മസ്ഥലം , പാസ്പോർട് എടുത്ത സ്ഥലം പാസ്പോർട് നമ്പർ തുടങ്ങിയവ ഉണ്ട് ,അത് കൂടാതെയാണ് അവസാന പേജിൽ കുടുംബ വിവരങ്ങൾ ചേർക്കുന്നത് , മിക്ക വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും എയർപോർട്ടുകളില പരിശോധനയിൽ കുടുംബ വിവരങ്ങൾ നോക്കുന്ന പതിവില്ല , പാസ്പോർട്ടുകളിലും ഈ സമ്പ്രദായമില്ല , ഇതു കണക്കിലടത്താണ് പുതിയ തീരുമാനം ,എന്നാൽ നടപടിക്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായി കുടംബവിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്ന നടപടി തുടരും ,പാസ്പോർട് നമ്പർ ഉപയോഗിച്ചു വിവരങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കു കഴിയും ,ഇപ്പോഴ് പാസ്പോർട്ട് ഓഫിസിൽ ഉള്ള പാസ്പോര്ട്ട് ബുക്കുകളിൽ അവസാന പേജ് ഉണ്ടാവും ,പഴയ ബുക്കുകൾ പ്രിൻറ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാകും പുതിയ തീരുമാനം നടപ്പിലാക്കുന്നത്

Story by Manu.K

Fashion

Aug 102018
Central Silk Board (CSB)  has developed races of silkworm seed of mulberry and Vanya silk to increase the productivity of cocoons and to increase monetary benefits to farmers engaged in sericulture

Entertainment

Oct 112018
ലോകയുവജന നൈപുണ്യദിനത്തോടനുബന്ധിച്ചു യുനെസ്‌കോ -യൂണിവോക്്‌സംഘടിപ്പിച്ച സ്‌കില്‍സ് ഇന്‍ ആക്ഷന്‍ ഫോട്ടോഗ്രാഫി മത്സരത്തില്‍ ആദ്യ ഇരുപതില്‍ സ്ഥാനം നേടി മലയാളിയായ സൗമ്യയും.