ലോകത്തെ 500 മികച്ച നോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ സംവിധാനങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ 63-ാമത് എത്തി ഇന്ത്യയുടെ പരം സിദ്ധി AI സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ

നോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് വിഭാഗത്തിലെ ലോകത്തെ 500 മികച്ച സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ പട്ടികയിൽ 63-ാമത് എത്തി ഇന്ത്യയുടെ പരം സിദ്ധി ഉന്നത ശേഷി നിർമ്മിതബുദ്ധി (HPC-AI) സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ. 2020 നവംബർ 16ന് പ്രഖ്യാപിച്ച ആഗോള റാങ്കിംഗിൽ ആണ് പരം ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ചത്. ദേശീയ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ ദൗത്യത്തിന് കീഴിൽ C-DAC ലാണ് ഈ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ വികസിപ്പിച്ചത്

.

ആസ്ട്രോഫിസിക്സ്, മരുന്ന് വികസനം, കാലാവസ്ഥാപ്രവചനം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ മികച്ച സംഭാവനകൾ നൽകാൻ ഇതിലെ നിർമിതബുദ്ധി സഹായിക്കും. ജീനോം സീക്വൻസിംഗ്, മെഡിക്കല്‍ ഇമേജിങ്ങ്, വേഗത്തിലുള്ള സിമുലേഷനുകള്‍ തുടങ്ങിയവ സാധ്യമാക്കുന്നതിലൂടെ കോവിഡ്-19നെതിരായ ഗവേഷണ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളെ ശാക്തീകരിക്കാനും ഇത് സഹായിക്കും

.

അത്യാധുനിക രീതിയിലുള്ള എണ്ണ-പ്രകൃതി വാതക പര്യവേക്ഷണം, ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസ കോഴ്സുകൾ തുടങ്ങിയവയ്ക്കായി ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നവർക്കും ഇത് സഹായകമാകും.

Fashion

Nov 192020
നിറം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാന്‍ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പല വിധത്തിലുള്ള മാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍ തേടുന്നവരും നമുക്ക് ചുറ്റും ഉണ്ട്.

Recipe of the day

Nov 252020
INGREDIENTS 1. Fish - 1/2 kg 2. Onion finely chopped - a cup Garlic - eight cloves Turmeric powder - a small teaspoon