കാര്‍ത്തികപ്പള്ളി കോളേജിൽ ബിരുദ കോഴ്സുകള്‍ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം

ആലപ്പുഴ: ഐ എച് ആർ ഡി യുടെ കീഴിൽ കാർത്തികപ്പള്ളിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കോളേജ് ഓഫ് അപ്ലൈഡ് സയൻസിൽ കേരള സർവകലാശാല ബിരുദ കോഴ്സുകൾ ആയ ബി ബി എ, ബി സി.എ, ബി. എസ് സി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് , ബികോം വിത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ തുടങ്ങിയ കോഴ്സുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

സർവ്വകലാശാലയുടെ 50% സീറ്റുകളിലേക്ക് www.keralauniversity.ac.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിലൂടെ അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. ബാക്കിവരുന്ന 50 ശതമാനം സീറ്റുകളിലേക്ക് കോളേജ് പ്രവേശനം നടത്തും. അറിയിപ്പ് ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് സർവ്വകലാശാല സൈറ്റിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിന്റെ കോപ്പി സഹിതം കോളേജിൽ നേരിട്ട്  അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് . അതിനുള്ള തീയതി പിന്നീട് അറിയിക്കുമെന്ന് പ്രിൻസിപ്പൽ അറിയിച്ചു.

Fashion

Aug 12020
The Covid pandemic affected each field of people around the world. Face masks and hand sanitizers have become a part of life. Actors began appearing in masks in movies and serials.

Food & Entertainment

Aug 82020
ചേരുവകൾ 1. പനീർ -കാൽ കിലോ  2. കോൺഫ്ളോർ -മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ  3. ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് - ഒരു ടീസ്പൂൺ  4. പച്ചമുളക് അരച്ചത് - ഒരു ടീസ്പൂൺ