ഹരിതകേരളം മിഷന്‍ മേള: സ്റ്റാളുകള്‍ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം

പ്ലാസ്റ്റിക്കിന് പകരമുളള ഉത്പന്നങ്ങള്‍ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിനും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനും തിരുവനന്തപുരം കനകക്കുന്നില്‍ ഹരിതകേരളം മിഷന്‍  സംഘടിപ്പിക്കുന്ന മേളയില്‍ സ്റ്റാളുകള്‍ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. ജനുവരി 15 മുതല്‍ 19 വരെയാണ് മേള. പങ്കെടുക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ ഹരിതകേരളം മിഷനില്‍ ബന്ധപ്പെടണം. ഫോണ്‍: 9387801694 

Fashion

Jan 222020
Aishwarya Saju bagged the Miss South India title Vidya Vijayakumar from Kerala won the Miss South India First Runner-up and Shivani Rai from Karnataka became the Miss South India Second Runner-up.

Entertainment

Jan 252020
തിരുവനന്തപുരത്തെ ന്യൂ തീയേറ്റർ. ഭാഗ്യരാജിന്റെ മൗനഗീതങ്ങൾ എന്ന തമിഴ് പടം നൂറു ദിവസങ്ങൾ താണ്ടിയിട്ടും കാണാൻ ജനം.