ഭാഗ്യക്കുറി ക്ഷേമനിധി അംഗങ്ങളുടെ മക്കള്‍ക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ അവാര്‍ഡും സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പും

തൃശ്ശൂര്‍:  2020 മാര്‍ച്ചില്‍ എസ്എസ്എല്‍സി, ടി എച്ച് എസ് എല്‍ സി, എച്ച് എസ് സി, വി എച്ച് എസ് സി എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലായി ഉയര്‍ന്ന മാര്‍ക്ക് വാങ്ങിയ ക്ഷേമനിധി അംഗങ്ങളുടെ മക്കള്‍ക്ക് ജില്ലാതലത്തില്‍ വിദ്യാഭ്യാസ അവാര്‍ഡും ഉപരിപഠനത്തിന് ഒറ്റത്തവണ സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ് വിതരണവും നടത്തും. 31 ഒക്ടോബര്‍ 2020ല്‍ ഒരു വര്‍ഷമോ അതിലധികമോ പൂര്‍ത്തിയായ സജീവ അംഗത്വം നിലനിര്‍ത്തുന്ന ക്ഷേമനിധി അംഗങ്ങളുടെ മക്കളെയാണ് ഈ ആനുകൂല്യത്തിനായി പരിഗണിക്കുന്നത്.

രക്ഷിതാക്കളില്‍ അച്ഛനുമമ്മയും ക്ഷേമനിധി അംഗം ആണെങ്കില്‍ ഒരാള്‍ക്ക് അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കാം. ജില്ലാ ഓഫീസില്‍ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന അപേക്ഷ ഫോറം പൂരിപ്പിച്ച് 2020 ഡിസംബര്‍ 10ന് മുമ്പായി ജില്ലാ ഓഫീസില്‍ സമര്‍പ്പിക്കണമെന്ന് ജില്ലാ ലോട്ടറി ക്ഷേമനിധി ഓഫീസര്‍ അറിയിച്ചു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് 0487- 2360490.

Fashion

Nov 192020
നിറം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാന്‍ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പല വിധത്തിലുള്ള മാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍ തേടുന്നവരും നമുക്ക് ചുറ്റും ഉണ്ട്.

Recipe of the day

Nov 252020
INGREDIENTS 1. Fish - 1/2 kg 2. Onion finely chopped - a cup Garlic - eight cloves Turmeric powder - a small teaspoon